A

Až raz budem majiteľ podniku tak všetci budú mať možnosť využiť tzv. Sick Day pár krát do roka, keď im bude zle.

Komenty k statusu