Moje blogy

  • Výsledky: najBIRDZÁK/najBIRDZÁČKA 2019
    ÚvodV časoch dávno minulých, na prelome júla a augusta, som vytvoril fórum, v ktorom som vyzýval na hlasovanie o užívateľoch birdzu.Po hlasovaní som si zozbiera...
  • Rodinné oslavy
    Ahoj,chcel som Ti dať niečo vedieť, ale ty vieš, že mne sa ťažko hovorí a ľahšie píše. Človek si môže veci lepšie premyslieť. Škoda, že ten druhý si ich môže viackrát prečítať a hľadať veci medzi riadkami. Potom tam niečo nájdeš a ja si budem vyčítať, ...