Moje blogy

  • Sutiny
    Je tam. Nádherné, krehké a zranené. Ale žije. Napriek tomu, že je zavalené sutinami, ty ho cez malú štrbinku vidíš. Pomaly ho vyslobodzuješ. Ak by si to nechal tak, zakrátko by bolo po ňom. Na druhej strane, nemôžeš ho vyslobodiť hneď a zaraz. Nejde to...
  • Skala
    Lezieš a zrazu sa zapráskaš. Nemôžeš pokračovať ani smerom nahor, ani nadol. Jedinou možnosťou je pustiť sa a začať znovu. Nechceš. Veď si už bol tak vysoko. No predsa musíš. A tak sa pustíš a opäť stojíš na zemi pred skalou. Môžeš to vzdať so slovami,...
  • Ostrov
    Preberáš sa na ostrove. Ostrove, ktorý nepozná farby. Všetko je v ňom čiernobiele. Si celý krvavý a doráňaný, avšak plný nádeje, že sa odtiaľ dostaneš. Najskôr sa len rozhliadneš navôkol. Neďaleko teba leží vysielačka. Skúšaš, či sa dokážeš s niekým sp...