29 ročný muž, 48°5'17"N 18°10' 50"E

Moje blogy

  • Z ČESKO-SLOVENSKÉHO SLOVNÍKA
    Vonia lúka. Voní louka. U nás lúka. Co je mouka? Predsa múka. Vítr fouká. Čiže fúka. A tak tam kde voní louka, tam mně hladí tvoje rouka . . .pardon, ruka. V čom je rozdiel? V jednej hláske. Nie však v našej veľkej láske. Vie to ona, vie to on a kto n...
  • MANŽELSTVO S ROBOTOM...
    ... alebo, aby sme robotkám dlžní neboli. Keby som si vzala robota, bola by s ním ľahká robota, Neležal by v jarku napitý, ale iba málo nabitý.
  • MANŽELSTVO S ROBOTKOU
    Keby som si zobral robotku, dožil by som sa s ňou dôchodku. Len čo by sa rozčúlila, zrúkol by som: " Moja milá, skráť tie reči, pekne skráť, inak spôsobím ti skrat!"