Moje blogy

  • Zmluva pred narodenim
    1. Máš právo iba na jednu fyzickú schránku. A) Schránka sa nedá vrátiť ani reklamovať. B) Schránka podlieha rozpadu. Doba rozpadu ti nebude vopred oznámená. C) Schránka má jednorázové použitie. Je plne recyklovateľná. D) Môžeš si ju upravovať podľ...