Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam!                    Hovorím Hospodinovi:

       Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa.  Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu.   Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 

         Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu.  Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel.  Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa. 

        Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí,  lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.
Zdieľaj článok na facebooku
17 odoberateľov
Marcello1111

Po smrti už nebudeme môcť povedať, že sme spravili niečo, po čom sa niečo zmenilo. Ak však nájdeme silu, alebo nás nájde niekto, kto nám túto silu do žíl vleje, odrazíme sa odo dna, budeme plávať k hladine a budeme môcť povedať, že sme to zvládli! Že náš život, hoci nie je jednoduchý, stál za to, že sme nepremárnili šancu na večný život, ale že sme ju pevne chytili do oboch rúk, objali ho ako dobrého priateľa a vykročili ruka v ruke s ním do večnosti. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ Nebojme sa žiť! Nájdime odvahu, keď sa zdá byť všetko naozaj stratené!

Komenty k článku

  1. 1
    Marcello1111

    31 ročný muž

    Ž 16, 1-11