Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
„Pánova pravica mocne zasiahla,
Pánova pravica ma zdvihla.“
Ja nezomriem, budem žiť
a vyrozprávam skutky Pánove.
Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná.

Áno, oslavuje Pána, lebo je dobrý. A práve v tieto sviatočné dni, keď sa svet zmieta vo vraždení kresťanov katolíkov, vypaľovaní kostolov, hanobenia Kristovho kríža a Jeho mena sa radujeme  z Ježišovho víťazstva nad smrťou a Jeho zmŕtvychvstaním...

Pán nás svojou smrťou vykúpil a tak nám všetkým, ktorí sme v Neho uverili dal najväčší dar, ktorým je večný život.

Vy birdzáci, ktorí ste kresťania a nehanbíte sa za svoju vieru v Krista, modlite sa za svojich blížnych, ktorí ešte nespoznali to obrovské milosrdenstvo Božie, ktoré nás napĺňa láskou, šťastím a porozumením.

Tento svet - ľudstvo zabudlo, čo je jeho zmyslom života, mamon, smilstvo, zhýralý život sa stalo krédom všedných dní. Ľudia Boha nepotrebujú, žijú iba preto, aby žili, robia  všetko zlé, lebo je jednoduchšie žiť v hriechu, ako dodržiavať Božie prikázania. 

Dokedy?!

Až prídu dni úzkosti, bolestí, dni, ktoré určite prídu, nech si nikto nemyslí, že ho obídu, potom nastane plač a večné otázky "Prečo, práve ja.". No preto brat a sestra, že si svoj život žil nadarmo, tvoja nádoba dobrých skutkov v nebi je prázdna, tvoj život bol zbitočný...

Spamätajte sa, ak nechcete prežiť obrovské sklamanie a bolesť na duši. Prijmite Ježiša Krista do svojich sŕdc. On len na to čaká. Prijmite Jeho otvorenú náruč a budete naveky šťastní a nesmrteľní.

K tomu všetkému nech vám dopomáha Všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch svätý.

Žehnám vás všetkých, váš filipko.

Amen †
Zdieľaj článok na facebooku
18 odoberateľov
Marcello1111

Po smrti už nebudeme môcť povedať, že sme spravili niečo, po čom sa niečo zmenilo. Ak však nájdeme silu, alebo nás nájde niekto, kto nám túto silu do žíl vleje, odrazíme sa odo dna, budeme plávať k hladine a budeme môcť povedať, že sme to zvládli! Že náš život, hoci nie je jednoduchý, stál za to, že sme nepremárnili šancu na večný život, ale že sme ju pevne chytili do oboch rúk, objali ho ako dobrého priateľa a vykročili ruka v ruke s ním do večnosti. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“ Nebojme sa žiť! Nájdime odvahu, keď sa zdá byť všetko naozaj stratené!

Komenty k článku

  1. 1
    Antifunebracka

    31 ročný muž
    joker birdzu

    https://image.shutterstock.com/image-vector/stylish-pentagram-goat-skulls-star-260nw-1154027344.jpg