28/10/17 Matej kúpil nové slúchadlá a skúša ich, robí zvukára a berie to vážne
Mico5000

Komenty k fotke