Prípadné rozmazance sú spôsobené zmazaním ruky so svojkotyčou
Mielikki

Komenty k fotke