Štvrtý raz štvrtej

Všetko ľahšie sa odpúšťa keď spíš.

Netvoria sa nové mory.

Po čase cnie sa za cestou na koniec sveta,

za výbehom, ktorý chýba nám bytovkárom,

za pohľadom na zvieratá, ktorý poteší malú dušičku,

za pocitom, že otec je po roku zase doma.

Možno sa pozeráš a tiež nám vinšuješ,

tak dnes ti to oplácam.

I za každé tvoje babuľko,

ktoré si asi nespomenulo.

Bdi vo chvíľach keď to treba

a pozorne pozeraj z toho okna..

Zdieľaj článok na facebooku
1 odoberateľov

Komenty k článku