Poznáš moje meno, ale nepoznáš môj príbeh! Nesúd knihu podľa obalu, ani človeka podľa zákona!
Riddler

Komenty k fotke