zablokovaný používateľ
Používateľské konto Robin bolo v zmysle bodu číslo 13 Podmienok a pravidiel používania portálu zablokované!
13.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia blokovať prístup k službám BIRDZ tým používateľom, ktorí porušili podmienky a pravidlá používania alebo platné zákony v Slovenskej republike. Blokovaný používateľ stráca prístup k službám BIRDZ a správe svojho obsahu na BIRDZ. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o vymazaní registrácie používateľa, ktorý sa na BIRDZ neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov, a poskytnutie uvoľneného prihlasovacieho mena (nickname) inému používateľovi alebo tretej strane. V prípade, ak o obsadené a nevyužívané prihlasovacie meno neprejaví záujem iný používateľ prevádzkovateľ ponechá registráciu nedotknutú, aby sa pôvodný používateľ mohol do nej opätovne prihlásiť.

Prečítajte si Kompletné podmienky a pravidlá používania >>