B

Bola som na zures kde zahrali cardi b, uz mozem skonat.

Komenty k statusu