Moje blogy

 • Nebo
  Nebo j sa
 • Požičaná od našich detí!
                Je všeobecne známa skutočnosť, že ľudstvo ako celosvetová populácia nevyužíva prírodné zdroje s rozumom. Máme problém s odpadom, masívnym odlesňovaním, chémiou v poľnohospodárstve, fabrikami znečisťujúcimi ovzdušie, vodu a pôdu, atď.. Uve...
 • Zvrat(ky) slov
  Spíme.Jeme.Spijeme.Sa.
 • Zoživotazáchoda
  Regulácia vody v záchodovej nádržke sa zakladá na plaváku. Ak potiahnete splachovač, všetka voda v nádrži sa jednoducho spláchne. Plavák ihneď reaguje a otvorí ventil pre vtekanie novej vody do nádržky. Postupne sa spolu s pritekajúcou vodou dvíha hore...
 • Sklamaný jastrab
  Sedel som na lesnej ceste a vyklepával semienka zo slnečnice, ktorú nepokosili. Periférne som zahliadol pohyb na strome, asi 20 metrov odo mňa. S pohybmi leňochoda som vzal ďalekohľad. Bol to majestátny dravec, jastrab. Hneď mi napadlo imitovať jeho ko...
 • Lebo niekedy to tak býva...
  že ste zrazu v tme. A vidíte niečo... ale aj tma je niečo... tak vidíte znovu len tmu... možno si poviete, že tma je nič... ale nie je... nič je nič a tma je tma... zrazu otvoríš oči a v tej tme... úplne niekde až za ňou... také maličké svetielko... k...