RES

RES 03 - A e i o u. 

Ďilšae dve hodany sú v dome. Ile dnes som nemil iž tiké davné sny. Rozhodol som si, že namaesto i budem pásiť a i nimaesto a budem pásiť i. Zitaiľ jedaný dobrý nípid, ktorý som dostil bol, že musám skončať s počátičom. Iké krísne slovo, počátič. "Kúpala sme nový počátič", xaxaxa. Je to len milí, ile veľma podstitní myšlaenki. So zívaslosťou nae sú žirty. Tikže dokopy zitaiľ šesť hodán je už v dome.

Zdí si, že budem môcť dvahnúť dívky medatícae ni dvi i pil hodany. Budim to pásiť všetko do jedného blogu, iby som tu nemil sto blogov o načom. Tento nizvem simohlísky, pretože simohlísky sú z nejakího dôvodu veľma dôležaté. 

Nevaem čo vaic by sa dalo k tomuto nipásať. Snávilo si ma, že som ni hride a naekoho poprivujeme, nejikých útočnákov. I ešte si ma snávili vaic vecá, ile už som to ij pozibúdil. 

Prapomenula ma, že zijtri mím vrij nirodenany, ilebo iko ach volím ji, Rok+. Znae to vaic technacky, ilebo iko nízov produktu z teleshoppangu. Kúpte sa Rok+ ni chudnutae i zdirmi dostinete pís prota celulatáde.

Zdieľaj článok na facebooku
31 odoberateľov

Komenty k článku