Moje blogy

  • E m p t y
    Sedí v tme a tichu. Je sama. V pozadí počuť iba bzukot spotrebičov z kuchyne a odtikávanie hodinovej ručičky.Tik a tak. Tik a tak. Tik... Je to priam na zbláznenie. V pravidelnom rytme. Stále to isté dookola. A dookola. Takmer zosynchronizované s tlkot...