Moje blogy

  • Pseudo-Jób I.
    Som pripravený zošalieť. Podľahnúť skurvenému tempu tohoto sveta. Umrieť. Nikdy sa nezbaviť úzkosti. Nikdy sa nedostať z tej divnej, skurvenej únavy. Nikdy sa nezbaviť toho odporu k sebe a ku všetkému. Navždy znášať pustinu a hnus z existencie. Nikdy s...
  • Kurukšetra
    Pondelok, 3:23Zobudíš sa, rozlepíš oči, zbavíš sa pachu, špiny, nakŕmiš sa, oblečieš a vyrazíš... iba preto, aby si mohol preumierať ďalší zbytočný deň...(v bezčasí)Keď raz stíchneš, reč zanikne. A nikdy sa už nevráti. Odrež si hlavu a vypichni jej oči...