Moje blogy

 • Pod šibeničkami
  Pod šibeničkamiZavriem oči a zbadám to, čo slepciZrakom obsmŕdajú už od nepamäti.Zhrbené deti klonia sa k zemi.Maškary hrajú sa na tváre.Nebo náhle ochladlo.Ten, kto neprichádza, nemôže odísť.Vylej krčah. Rozbi...
 • Len tak
  Čím viac chodím medzi ľudí, tým zreteľnejšie si uvedomujem, že som a vždy som bol mentálny a spoločenský kripel. Nikdy pravdepodobne nebudem schopný viesť normálny ani nenormálny život. Nemám už žiadne záujmy ani motiváciu, nemám už čo ponúknuť, nemám ...
 • Otče
  Volím si vdychovať krv tvojej noci. Mlčanie, tvrdý chlieb a spev mŕtvych vtákov. Samotu a kalich, ktorý si mi odmietol vziať. Žiar vybodnutých očí. Chudobu ducha, zbastardenosť ducha, opustenosť ducha. Bolesť. Výsmech. Volím si ísť tam, kam môže ísť le...
 • Dary
  Žeriem vši a chlípem tmu;Hľa, aké to dary.Líhať si do tichého ohňa znamená umierať.Každým dňom o trochu viac.Pomaly, nepočutý, nik si nespomenie,Znavený jak popol zhoretého domu,Silný ako duša vo večernom daždi.Vytrvaj, vraví mi.Narvem sa do obrích čri...