Dá sa dobrom konať zlo? III

Predsa som sa len rozhodol že s odstupom niekoľkých hodín napíšem ešte dnes jeden článok. Večer som sa vrátil z poobednajšieho výletu, a bol som veľmi rád, pretože jednoducho cítim aj na sebe, že potrebujem akokeby vypnúť, a trochu si oddýchnuť tak, ako to potrebujem predovšetkým ja a uznám za vhodné. Aj tu by som si mohol povedať, že niekedy sa stane, kedy ti niekto diktuje, ako má človek oddychovať, koľko má pracovať a podobne.

To ešte teda celkom nie je zlé samo o sebe, aj keď to niekto chce doslova priam nalinkovať akokeby nejakú schému, podľa ktorej by si sa mal pridŕžať. Mnohokrát vieme, že napríklad keď si človek kúpi, zadováži nejakú novinku, nejaký stroj, prístroj, nejakú zábavku a podobne, obyčajne má k tomu pribalený podľa všetkého okrem všetkých potrebných údajov o danom produkte aj návod na použitie. Tá samozrejme ako to vyplýva z povahy predmetu, ktorý sa ukrýva spolu s týmto návodom slúži na to, aby sme vedeli obsluhovať ten daný prístroj, ktorý sme si teda zakúpili.

Predsa toto všetko takto nepriamo slúži k dobru, pretože niekto má záujem, aby jeho výrobok, ktorý teda som si kúpou obstaral, aby som ho teda správne používal, aby som s ním manipuloval správne, podľa možnosti čo najlepšie, a aby mi slúžil a nie naopak. možno máte skúsenosti, že človek v návale akéhosi nákupnej horúčky kúpi, podľa samozrejme svojich obmedzených, alebo teda skôr možno neobmedzených finančných možnosti a hraníc aj to, čo naozaj nepotrebuje, a potom to človeku naozaj len zavadzia. Ja si osobne dávam pozor, aby som veci užíval tak, aby mi jednoducho slúžili, pričom sa snažím podľa všetkého byť efektívny, aby som to čo najlepšie užil, a aby ako som spomínal mi to proste slúžilo, aby to bolo funkčné a podobne. Nemám osobne rád, ak niečo nejde podľa mojich predstáv, keď je všetko jasné, a zrazu sa niečo vyskytne, s čím proste nerátam.

Ako teda vidíme, keď si človek poriadne neprečíta ten daný príbalový leták, návod na obsluhu, opätovne, ako to spomínam v nadpise, dobrom spravím v podstate len zlo. Náhodou sa človek môže zraniť, poraniť, nejako si ublížiť a podobne, ak bude teda neodborne manipulovať s daným výrobkom, ktorý teda práve drží v rukách. Nesprávnym užívaním ho môžem predsa poškodiť, nejako teda zničiť, môžem nedajbože ohroziť samotné zdravie, a poprípade vystaviť nejakému prípadnému nebezpečenstvu seba, okolie, a ostatných.

Ak sa teda vrátim k tematike, pokúsil by som sa to teraz na základe vymenovaných štruktúrnych prípadov preklenúť a dať do súvisu. Mnohí teda ani len netušia, že takéto návody neobsahujú knihy určené pre svet, nejaké poučky a schémy z nejakej občianskej náuky, a keď som bol na strednej, pri diskusii o nejakých morálnych menej alebo viac závažných problémoch som proste objavil nejaké tie diery, skryté chyby, závady. Je to teda presne to isté ako pri kúpe nejakého tovaru, ktorého vlastnosti nie sú nám naisto známe, a musíme si dobre prečítať návod na obsluhu.

A práve preto neodborným, necitlivým prístupom v živote môžeme spraviť viac škody ako osohu. Napríklad neprimeraným zľahčovaním situácie, ktorá možno v tú danú chvíľu je naozaj vážna. Rozumiem, že človek v nejakej možno vypätej situácii sa pokúsi nadľahčiť nejakú tému, možno sa pokúsi o nejaký ten vtip, ale keď zistí, že to nebolo vôbec vhodné, precitnutie býva veľmi nepríjemné, a človeku je naozaj ľúto, že si to vôbec teda ešte dopredu ani len nepremyslel.

Čo by som teda povedal na záver. V živote máme ľudí, ktorí neprimerane buď zľahčujú, alebo výrazne a teda podstatne sťažujú situáciu predovšetkým svojím možno neodborným, neprofesionálnym a necitlivým prejavom, ale to si len myslia, že robia dobre, a v skutočnosti ešte väčšmi môžu teda len zraniť toho dotyčného, pretože nevedia sa naozaj vcítiť do jeho pocitov. Povedať, že bude to nakoniec všetko dobre, považujem len za alibizmus. Teda vyhnem sa pocitu zodpovednosti, a nastolím akokeby politiku dvoch tvári, čo teda znamená, že v podstate som sa zachoval ako pokrytec. Mnohí práveže dobre vedia, že pravda je len jedna, ale vedia to použiť práve len vtedy, kedy im to najviac vyhovuje. Toľko som chcel napísať dnes večer.

Zdieľaj článok na facebooku
61 odoberateľov

Komenty k článku