Začiatkom tohoto článku poviem len to, že som si pozde prečítal správu od duchovného otca, čo ma veľmi mrzí. Nevadí. Duchovne a na diaľku, zanedlho, budem prítomný na obradoch Bielej Soboty, vigílie zmŕtvychvstania Pána. Druhý raz po sebe to nezažijem osobne, aj keď ako kresťan plne chápem obavy a dôvody. Verím taktiež, že práve teraz je Pán prítomný v mnohých príbytkoch. na jednej strane ma to vedie aj k istému zamysleniu sa, že toto všetko raz pominie. Raz pominie aj môj život, čo samozrejme som si plne vedomý. Je paradox, že nikto to síce nepopiera, ale nikto to ani nespomína. A práve skutočnosť, že to málokto spomína sa zdá, že to ani neexistuje.

V dnešnom článku som sa zapojil do jednej diskusie, kde som sa zamyslel, či vôbec jestvuje pojem boží hrob. Vieme dobre, že v Izraeli, kto tam bol, sú samozrejme všetky miesta späté s účinkovaním Pána Ježiša. 

Mňa však ako kresťana to samozrejme zaujíma, avšak čo chcem povedať, je niečo iné.

Pridávam teda moje zamyslenie. 

Ja by som sa inak vyhol mylnej interpretácii pojmu Boží hrob. Pretože Boží hrob ako pojem teológia (hocijakého odvetvia, biblicka, dogmatická, pastorálna, spirituálna, nepozná. 

Prvý krát som sa s týmto odporúčaním nespomínať pojem boží hrob stretol v direktórium. Direktórium je taká malá liturgická príručka v podstate pre všetkých veriacich ľudí, každý jeden si to môže pravda prečítať, a práve tam som nadobudol biblické duchovné presvedčenie, že Boží hrob pojem je pojem, ktorému by sme sa mali vyhnúť, pretože ako to píšem, tento pojem neexistuje. 

Aj vo vedomí nás veriacich kresťanov katolíkov je dobré dávať pozor vo vyjadrovaní, pretože termín "boží hrob" je viac menej neteologický. Dogmatika priamo to označuje niečo ako teologický nezmysel, pretože Boh nemá nikde hrob. Neviem presne ako sa to odborne volá... Skriptá pri sebe nemám, možno niekto z vás ma doplní, poprípade sa môžem spýtať duchovného otca. 

Viem ale celkom isto s pravdou, že predsa v Ježišovi zomrela jeho ľudská prirodzenosť, božská prirodzenosť predsa jestvovala ďalej. To súvisí aj Ježišovo zostúpenie k zosnulým. Nič teologické samozrejme nechcem rozoberať, v mojich článkoch na to nie je priestor, avšak bolo by "super" keby napríklad aj teológovia (koniec koncov to je ich úloha) vyučovali kresťanský ľud k božím pravdám. 

Prečo to teda spomínam práve na tomto mieste a práve dnes. Pretože keď dostatočne nevysvetlíme princíp smrti Ježiša Krista, ktorá súvisi s dvojakou prirodzenosťou Krista, s tým súviseli aj bludné učenia, ktoré žiaľ pretrvali v sektách dodnes.

Viacerí pri svojich úvahách, myslím to tak, zastali pri niektorých textoch, a iné som nepočul. Mňa napríklad veľmi oslovila stať ešte zo vzkriesenia Lazára, kde sa predsa spája niekoľko symbolík

Jánovo evanjelium hovorí jasne. Lazár zomrel a Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, Boh ti dá.

Je mi ľúto, že pri pohrebných obradoch sa nespomína a pripomienkoval som to aj kňazovi,  že predsa sú tam tri aspekty zaujímavé. Ježiš druhý raz (prvý krát nad človekom) zaplakal, prikázal iným slová "odvaľte kameň, a mocným hlasom vykríkol "Lazár poď von. 

Vyslovujem teda domnienku, ktorá ma raz napadla na jednom z mnohých pohrebov, keď som sa zamyslel nad tým, čo konkrétne kňaz káže, že práve posledne menované slová v hornom odstavci som tam nikdy nepočul, pretože tá kapitola sa nečíta celá. Tá stať má predsa teologický zmysel plný vtedy, kedy sa číta nielen slová, keby si tu bol skôr, lazár by nebol zomrel, ale aj to, ako povedal, Lazár poď von.

Áno presne. Ja tomu rozumiem, pravdaže, lenže v tomto kontexte to sv. Pavol nevysvetľuje, preto vznikali isté bludy v kresťanstve, ktoré žiaľ u niektorých zhromaždeniach pretrvali dodnes, žiaľ, aj také ktoré sú celkom ľahko vyvrátiteľné, ako bratia jehovisti, ktorí hlásajú arianistické bludy. 

Teda ten blud nezmizol žiaľ. Mocná skupina najvyšších vodcov Svedkov Jehovových je napojená priamo na satanistické rituály, pri ktorých sa používa okultný jazyk, tzv. „enochian“ našťastie myslenie týchto ľudí sa dá celkom ľahko odhaliť po pár minútach rozhovoru, ak nie po prvej kontrolnej vete, len treba poznať písmo. 

Na druhej strane som napríklad veľmi prekvapený, že bratia protestanti takmer nikde nespomínajú state, ktoré hovoria o tom, ako Kristus v  Jánovom evanjeliu, teraz citujem 

Jn. 20,2.... a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; ale nevedela, že je to Ježiš..."

Viete problémom aj niektorých súčasných kresťanských pisateľov, keď zoberiem aj niektoré iné cirkvi je, že ja som v takmer nijakej citácii v kontexte vzkriesenia Pána nevidel, žeby citovali presne tieto slová. Vyvstáva mi teologícko biblická otázka, či sv. Pavol pred tým, ako spísal svoje listy si prečítal niektoré evanjelia. Vieme dobre, že sv. Pavol sa ku koncu života dostal do bludov. Viete. veľa protestantských cirkví vám bude tvrdiť, že peklo nejestvuje, že po smrti nenastane osobný súd a duša sa nedostaví pred tvár Najvyššieho, alebo popiera nesmrteľnosť duše, čo je niečo, ak to popiera ktosi, sa dostáva do vážnych bludov. tomu veria viacerí protestanti, ktorí popierajú nesmrteľnosť duše, večnosť pekla. 

Záverom teda ešte niečo v krátkosti. Práve preto máme sviatky veľkej noci, ktorá teologicky veľmi presne vysvetľuje tieto udalosti skrze biblické čítania. Neodvážim sa tvrdiť poučku, ktorú som si prečítal v skriptách, že sv. pavol ku koncu života hlásal bludy, ale žiaľ, je to tak. to je dôsledok toho, že ľudia nečítajú Písmo sv. poriadne.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár