Duchovná úvaha o Bohu II

Pridávam ešte jeden článok, pretože mám potrebu sa k niečomu vyjadriť, nakoľko s týmito myšlienkami som sa stretol pomerne už dávnejšie, a nedá mi teda na to nereagovať domnievajúc sa, že sa to vysvetlí na správnu mieru.

Bolo teda slovanské božstvo vytlačené prvým príchodom kresťanských misionárov na naše územie? Teda sa pokúsim na toto odpovedať.

Odpoveď je jednoduchá, pretože slovanská filozofia kdesi končila, kde kresťanstvo začínalo. Je dôležité spomenúť, že sa nejedná o nejaké triumfálne vytlačenie iných náboženstviev nahradené kresťanstvom. Je to mylné. 

Logicky z toho vyplýva, že v niečom pravda nebola, a je možné, že teda ak ten cisár žiadal vierozvestcov, kdesi bol v národe predsa duchovný deficit. Koho panstvo toho náboženstvo teda platilo aj v prvom prípade. Ak teda prišli vierozvestcovia na základe pozvania nášho kniežaťa, pravdepodobne preto, lebo to, čo sme doposiaľ mali, logicky nestačilo. 

Ako teda sami vidíme, až na rôzne deštrukcie kresťanských bočných vyznaní okrem rímskokatolíckej cirkvi, od toho dátumu, teda nejaké to deviate storočie, nič ku nám neprišlo nové, s čím by sme sa oboznámili tak, že by to dejinne a fakticky zmenilo našu históriu.

O čo teda tu ide. Pokiaľ aj bibliu budeš zužovať na knihu rovnocennú s inými filozofiami, skončíš v akomsi duchovnom zmätku, mylne sa domnievajúc, že si na správnej ceste. Ps, len tak na okraj ešte. Kresťanstvo nepotrebuje byť späté s prírodou, pretože prírodu vytvoril Boh (ktorej tvorby sme prirodzene neboli svedkami, pretože ľudia ako takí vtedy neexistovali ešte) a teda uctievať prírodu je logický nezmysel. Toto predsa píšem na základe absolútne overiteľných faktov. To je presne niečo ako keby si pochválil predajcu auta, ale sa nezaujímaš, ktorý majster ho zostrojil. 

Kto má potom väčší podiel a zásluhu na neskoršom predaji? Ten kto ho vyrába, alebo ten, čo ho predáva. Ak to mám teda takto porovnať. Ak ho teda výrobca nevyrobí, predajca teda logicky nepredá nič. Presne je to aj s kresťanstvom. Pokiaľ raz by nebola napísaná biblia, a dejiny židovstva a kresťanstva by teda nikdy neboli ani teda kontinuálne spojité, a neboli teda preklenuté smrťou a zmŕtvychvstanim Ježiša, teda na základe tohoto duchovného faktu, nikto by tieto dva náboženstvá, logicky, celkom iste nespomínal. 

Pravdepodobne sa naozajteda niečo výnimočné udialo, to čo je medzi nebom a zemou, ale len ľudia na nízkej duchovnej úrovni, poprípade na žiadnej úrovni si to nanešťastie tragicky nevšimli, a domnievajú sa aj naďalej, že všetky náboženstvá sú naozaj na jednej úrovni, a niet medzi nimi nijakého rozdielu. Mýlite sa veľmi, pretože toto je teda postavené nie na dojmoch, ale na faktoch. 

Na záver ešte k článku asi toľkoto. Dobre si napísal, je to odborne napísany článok, ktorý sa neda zanalyzovať na prvý šup, nakoľko je tam veľa faktov, a bola by potrebná dlhodobejšia analýza. Podstatné je ale jedno. 

Kult slovanstva a jeho tradícia nie je "náboženstvo", nie je to nijaká viera, hoci uctievali akýchsi bôžikov a podobne. Kresťanstvo im neprinieslo nejakú kontra vieru, to teda v žiadnom prípade, a je to aj dokázateľné, teda že im to chceli násilne vziať. Vôbec nie je to pravda. 

Musím povedať, že takýto úmysel tam určite nebol, kto si to myslí, ten sa naozaj mýli, pretože je skutočne na duchovne veľmi nízkej úrovni. Ak toto naozaj ktosi tvrdí, ide mu len o násilné potlačenie duchovného významu kresťanstva nič viac. Žiaľ, takémuto človeku zaslepenému nedostatočnými znalosťami sa naozaj nedá len tak oponovať, ale na toto všetko je potrebné mať naozaj pevnú vieru. A teda keď sa k tomu ešte vrátim. 

Len im priniesli pravú vieru, bohoslužbu, na základe predovšetkým faktov a dôkazov Písma Svätého, pre tento účel špeciálne preloženého od  sv. Cyrila a sv. metoda, a pravosťou potvrdeného od pápeža z Ríma. Tento dôležitý fakt pre nás všetkých teda zohráva významnú rolu v tom, že vtedajší slovanský jazyk sa stal 4 bohoslužobným a cirkevno kresťanským jazykom, čoho dôkazom sú aj učebnice dejín a literatúry na školách. Myslím si, že je to závažná udalosť, a teda to, že slovania po prijatí kresťanstva učinili rázne skoky dopredu v zdokonaľovaní seba samých. Nebolo im to ľahostajné.

Zdieľaj článok na facebooku
60 odoberateľov

Komenty k článku

 1. 1
  Drak_hnevu

  30 ročný muž

  Chytam sa za čelo. Kráľ Rastislav prijal cyrila a metoda z politických dôvodov na tlak bizantskej ríše. A hláška kde slovanstvo končí kresťanstvo začína je argument jak rotrhnutý prcák ochrana. Kresťanstvo je náboženstvo slúžiace na manipuláciu národov , más ľudí. Slovanska viera , je Viera v , v to ako žiť , kresťanstvo bolo vytvorené len ako bič v duši pre otrokov. A okrem toho ,kresťanstvo násilne , systematicky a zámerne vyhladilo zo sveta toľko vier a náboženstiev ,,,, hádam viac jak islam a to už je čo povedať
 2. 4
  Vreskot000

  31 ročný muž

  Tvoja odpoveď je typická pre odporcov a ľudí na nedostatočnej duchovnej úrovni poznania duchovného odkazu kresťanstva bez akéhokoľvek náznaku overiť si niektoré fakty presne ako to opisujem. takže niet čo riešiť.