Duchovné súvislosti III

Predsa len pridám tretí článok adresovaný v onej diskusii.

Škoda vysvetľovať ti niečo, čo sa jednak nedá ako tak vysvetliť, pretože je to zahalené tajomstvom viery, a ak si si dobre prečítal môj koment, paralelne som sa zmienil o tom, že aj vo vede, nevieš na všetko dať uspokojivú odpoveď. 

Ja verím tomu, čo píše biblia, nie preto, lebo idem na poznanie veci doslovne, neoháńam sa gramatikou, ani nejakými pridruženými vedami. 

Azda to, čo som nespomenul v mojom komentári je fakt, že Biblia nepotrebuje vedecké bádanie. Nie je na to odkázaná. 

Biblia je faktom samým o sebe. Tiež vo fyzike máš mnoho javov, alebo v matematike, ktoré pred niekoľkými storočiami neboli celkom jasne, a ony jasné predsa sú, a hocijaký priemerný učiteľ matematiky, absolvent vysokej školy ti bez problémov vyrieši vyslovene každú dilemu prameniacu z ťažkého matematického alebo fyzikálneho príkladu, ktorý treba vyriešiť. 

Biblia, biblické vedy, kresťanstvo, teológia mi neponúka nijaké príklady, ktoré treba vyriešiť a dokázať. Uvediem ti nasledovný konkrétny príklad. 

Muž miluje ženu, žena miluje muža. Vysvetli mi, prečo žena je zaľúbená, a prečo je muž zaľúbený. A prečo niekto miluje aj 60 rokov bez prestania, a nikdy nebol neverný. Samozrejme vo svete sa dejú veci, ktoré človeka robia voľným, ale nie slobodným. 

A práve preto je rozdiel medzi voľnosťou v myslení a konaní, a slobodou v myslení a konaní. Voľnosť v myslení je bezhraničný prvok, ktorý nemá ohraničenie, a nekladú sa mu medze. Ale sloboda v myslení má mantinely. 

Mantinely mojej slobody končia tam, kde sa začína sloboda druhého človeka. To znamená, nebudem zasahovať do slobody človeka, pretože sloboda je nezávislosť na determinácii. Áno, píšeš dobre, že miliardy ľudí boli porodení, ale nie panensky. To sa samozrejme dá dokázať. Takto to Boh chcel.

Ale je to preto, lebo človek vzniká z vôle muža a z vôle ženy, ktorí sa stávajú jedno. Ježiš keďže má Božskú podstatu logicky nemohol vzniknúť z vôle muža, hoci Panna Mária bola zasnúbená so sv. jozefom, ale telesne nežili spolu. 

Údajne pre veľký vekový rozdiel, ale to nevieme ani dokázať. Jediné, čo je isté je ten fakt, že sv. Jozef ako Ježišov pestún, ktorého osobu v cirkvi si mimoriadne ctíme, bol zákonným otcom Ježiša pred úradmi, ktoré v tej dobe boli. Ale nie biologickým, to treba jasne zdôrazniť, aby nezvnikali rozličné bludy a názory. 

Naozaj je to tajomstvo, ktoré musíme rešpektovať. Keď to nerešpektuje ateista, mne to nevadí, ale to pravda je. V cirkvi existuje stáročná tradícia, ktorá potvrdzuje, že Panna porodila Ježiša, ako pravého Boha a pravého človeka. 

Hovorí mi o tom nicejsko carrihradské vyznanie viery. Verím v jedného Pána Ježiša Krista Zrodeného (Ježiša, jednorodeného Syna božieho) z Otca pred všetkými vekmi. Ježiš teda jestvoval od vekov. On sa nenarodil a nevznikol len okolo roku nula, on jestvoval od počiatku. Je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh z Boha pravého, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. Citoval som ti teda nicejsko carrihradské vyznanie viery. 

Ešte ti k tomu poviem asi toľko, že v cirkvi máme tradíciu, ktorú si musíš možno prečítať, pre lepšie pochopenie veci. Ale sú samozrejme veci, ktorým ani ja nechápem. Skús to preto prijať ako tajomstvo bez toho, aby si sa nad niečím zamyslel, či to možné je, alebo nie je. Už azda lepšie ti to vysvetliť neviem. 

A posledná vec ktorú ti chcem povedať, že na toto, aby si to ako tak aspoň pochopil, potrebuješ vieru. Bez viery sa nepúšťaj do bádania biblických právd!

 Bez svetla viery, bez toho, aby si veril v to, čo čítaš, to čo čítaš aj uskutočňoval, a tak naplnil svoj život tajomstvom Pánovho kríža, zdôrazňujem, bez týchto atribútov to možné nie je. Preto sa mnohé nepochopiteľné veci označujú pod pojmom ako tajomstvo. Teda otázka na záver, poznámka na záver znie viac menej jasne. Nejde o to, či veríš, či to tak bolo, pretože to bolo. Ale či príjímaš ten fakt, že tieto záležitosti sú zahalené rúškom tajomstva, ktorého zmysel pochopíme vo večnosti. Lepšie ti to nevysvetlí nik.

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku