Existujú dobré školy?

Veľmi zlá anketa, ale zároveň je to celkom dobrá anketa na to, aby človek azda vyjadril ako spomínam častejšie ten pojem, komplexný a ucelenejší pohľad jednak na aktuálnu situáciu v spoločnosti, kde teda jedným z kritériom je aj výber ten správnej školy. 

Toto, čo som teraz opisoval je pre mňa dôležité napríklad aj z tej stránky, a z toho uhla pohľadu, že teda toto sa ma priamo akosi týkalo približne do mojich 23 rokov, teda takmer desať rokov dozadu, dnes sa ma to netýka vôbec, hoci celkom prirodzene nevylučujem, že sa na teologickú pôdu by som sa veľmi rád vrátil. Ešte neviem celkom presne, ako sa bude u mňa život vyvíjať, teraz takto dopredu prognosticky odhadnúť niečo, čo sa ešte len stane, to sa nedá len tak povedať, zbytočne sa tým zaoberať nebudem. 

Myslím si, že problémom mnohých je aj ten fakt a skutočnosť, že človek plánuje z dlhodobého pohľadu priam neuskutočniteľné veci, pričom sa zabúda na ten fakt, že by sa mal predovšetkým sústrediť viac na realitu okolo seba, ako na to, čo je. Prirodzene od toho závisia aj niektoré dôležité faktory, ako možnosť, schopnosť, alebo teda naopak nemožnosť, alebo neschopnosť čosi robiť, čo jednak chceme, alebo to, čo potrebujeme.

Ani to nie je jedno, či niečo chceme, alebo čo potrebujeme, lebo veľakrát niečo chceme, ale pritom to bytostne nepotrebujeme, a na nás to celkovo pôsobí vyslovene toxicky, to je niečo, o čom som sa zmienil v nejakom mojom minulom blogu. Toľko by som sa teda chcel len teda okrajovo k tomu vyjadriť, a teraz by som chcel napísať toľkoto.

Veľmi zlá anketa. existuje škola, po ktorej sa uplatníš v odbore alebo škola, ktorá ti poskytne komplexnejší ucelenejší pohľad na spoločnosť s tým, že sa ti otvoria možnosti, a potom je to na tvojej šikovnosti ako sa rozhodneš. Nič iné neexistuje. v súčasnosti pracujem v práci, kde by som za normálnych okolností nezarobil neviem koľko. ale zarobím skoro trikát, čo inde. pritom každý hovorí, že peniaze nie sú potrebné. ale sú! a veľmi! a súvisí to veľmi aj so školou. škola je len na to, aby pedagogický systém ako tak fungoval v spoločnosti, ale mám pocit, že čím ďalej, tým viac sa človek dostáva v pedagogickej oblasti ( učil som dva roky náboženstvo na škole) k tomu, čo bolo predtým. 

Že pedagóg bol otrok, čo viedol deti cez cestu. aj teraz ich vedie kdesi cez cestu, ale to je akurát všetko. škola ti ponúkne len v odbornej špecializácii to potrebné, čo potrebuješ naozaj praktické pre život, inšie nič. pamätám sa, ako sa smiali na základnej, ako podceňovali, keď niekto sa hlásil azda na menej cennú školu, než gymnázium. Poondiate gymnázium, kde po skončení školy v podstate nič nevieš! Nič! neposkytne ti nič, lebo stále som neprišiel na to, čo vlastne si po skončení gymnázia, ak ťa neprijmu na výšku. v podstate nič. ku istej vysokej škole by som sa vyjadril azda len v krátkosti, a v inotaji, nechcem spomínať úplne konkrétnu univerzitu, myslím si, že z hľadiska objektivity to sem nepatrí, ale predsa.

Ja som študoval na bohosloveckej fakulte v (kňazskom seminári) ale len rok. moji spolužiaci sú katolícki kňazi. čo sa týka štúdia, nemôžem povedať, že som si pripadal ako na univerzite, avšak, vyučovali nás naozaj veľmi kvalitní pedagogovia, ktorí študovali postgraduálne od Jeruzalema, po ľjublanu a neviem ešte kde všade. bývalý môj pedagog z kresťanskej archeologie, máva dodnes biblické debaty na TV Lux. a keď sa vrátim k pôvodine ankety, jedná sa o to, že život ti ponúka nekonečné možnosti, ale naozaj záleží na tom, ako flexibilne zareaguješ. 

Záverom toľkoto. Očakávať, že budeš kdesi zarábať tisíce je utópia, avšak nie vždy. je načase, aby aj školy si priznali, že nie sú všemocné, a nevedia dostatočne naplniť potreby študentov, nie sú celkom schopné aktuálne včas a pohotovo reagovať na potreby doby, v ktorej sa nachádzame, pretože vidíme, že doba sa naozaj mení, a to, čo platilo napríklad pred časom dva roky dozadu, dnes je to zastaralé, ako som to písal v istom diskusnom príspevku.

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku