Hodnotová hierarchia II

Budem po druhý krát rozoberať zaujímavú tému, myšlienku, ktorá znie takto. Príčina svetového zla teda tkvie v nesprávne nastavenej, vnútornej hodnotovej hierarchii. Čo by som k tomu chcel po druhý raz napísať.

Myslím si že je celkovo správny pohľad, že v akomsi vytvorenom systéme má dominovať hierarchia, teda niečo ako riadenie od hora nadol. Že teda niečo ako spomínam je riadené od hora nadol, práve v tomto poradí, povedal by som možno matematicky že vertikálne, a teda nie opačne, a ani nie horizontálne, a pokúsim sa vysvetliť prečo.

V dnešnej dobe máme možnosť stretávať sa s rozličnými životnými situáciami, kde ešte skôr než niečo vznikne, a možno to nebude mať tú požadovanú kvalitu, jestvuje akési vytvorenie, súbor nejakých ospravedlnení. Ako keby sme vopred tušili, že niečo nebude v poriadku, ale predsa sa do toho pustíme, hoci sme si vedomí istých rizík, čo to všetko predstavuje. Poznáme to, že ako uvediem príklad. V prípade akýchsi nepriaznivých účinkov vám chceme pripomenúť, že treba pozorne čítať príbalový leták, alebo keď sa vyskytnú rôzne reklamácie na nefunkčný a inak poškodený tovar, vždy sa teda skúma, či daný tovar, materiál, výrobok, bol používaný tak, ako sa používať mal, a na účel, na ktorý bol zhotovený. Znie to dosť by som povedal zákerne, pretože niekedy naozak človek môže niečo pokaziť nie že neodbornou manipuláciou, alebo tým, že sa do niečoho nevyzná, a mal by sa vopred o tom s niekým poradiť, a predsa niečo akokeby riskuje, a chce si poradiť predovšetkým sám, bez pomoci niekoho iného, pretože si myslí, že má na to, aby to nejako zvládol.

V opačnom prípade vieme veľmi dobre, že nijaká záruka ani prípadná reklamácia teda nebude mať bližšie opodstatnenie, a nebude uznaná. Cieľom každej reklamácie je teda komenzácia finančných prostriedkov miesto daného zakúpeného tovaru. V podstate toto vyžaduje aj akýsi prirodzený poriadok, pretože človek má právo náhrady, pokiaľ niečo nefunguje, a on postupoval v súlade s daným postupom, len proste sa stalo, že v danom momente zlyhala technika, čo sa môže kľudne stať. Nič predsa nie je konštruované na to, aby slúžilo večne. 

Ba dokonca vieme veľmi dobre, že trend v dnešnej modernej spoločnosti je presne opačný, ako sa to uznávalo v minulosti. V minulosti bolo bežné, že teda akýsi spotrebič nám vydržal celkom dlhú dobu, a keď sa niečo pokazilo, nevyhodili sme to, ale sme sa to snažili opraviť. podobne predsa postupujeme aj v danom prípade, kedy napríklad máme nejakú drahú, výnimočnú vec, nejaký predmet, ktorý predsa silou mocou si chceme strážiť a zachovať pre čo najdlhší čas. Nikto prirodzene nevie dopredu, vopred odhadnúť, ako, časovo teda bude nám niečo slúžiť, ale všetci sa azda zhodneme v tom, že keď niečo slúži nám, nech je to čo najdlhšie, aby sme sa jednak z toho mohli aj tešiť, a teda aby nám to prinieslo úžitok a požadovaný prospech nám a ostatným.

Dnes je to predsa len inšie, priam by som povedal opačne, ako som to opisoval v danom odseku vyššie. Dnes, celkom logicky by som sa vyjadril, celkom nepochopiteľne, ak by som sa mal takto vyjadriť, sa vyrábajú isté výrobky, ktoré cielene by mohli byť za krátku dobu užívania vyradené, a zakúpené znova nové. Znie to na prvý pohľad celkom nelogicky, pretože to môže vyznieť aj tak, že ničíme v podstate to, čo sme niečo prácne vyrobili, aby sme opätovne vyrobili niečo, čo neskôr ponúkneme k ďalšiemu nákupu. A takto to ide dookola celý kolobeh výroby a podobne. Cieľ má samozrejme ako dobre môžeme tušiť marketingové pozadie, pretože ak je niečo vyrobené na tisícky kusov, a možno daný tovar nie je ani tak drahý, a patrí do lacnejšej cenovej kategórie, niečo v rádovo desiatkach eur predsa sa neoplatí možno prerábať, niečo opravovať, opätovne do niečoho možno vrážať jednak drahocenný čas, ktorého nikdy nie je nazvyš, a prirodzene finančné prostriedky, ktorých taktiež nikdy nie je dosť.

A predsa, záverom vyslovím ešte toľko, že človek, keby mal dobre nastavenú hodnotovú hierarchiu, podobné absurdizmy a nezmysly by mohli byť celkom ľahko napraviteľné, resp. mohol by predchádzať mnohým nedorozumeniam.

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku