Je skutočný rozdiel medzi žitím a prežívaním?

Pred niekoľkými rokmi ktosi pridal nejakú básničku v kategórii poézia, kde v nadpise je niečo podobné, či teda je rozdiel medzi žitím a prežívaním. Škoda, že celá tá viacmenej lyrická báseň je moc krátka na to, aby sa človek efektívne, a efektívnejšie zamyslel nad posolstvom horeuvedeného výroku, celkom dobrej myšlienky a nápadu.

V súčasnej dobe je dosť ťažké pomenovať akosi v princípe, zásadný rozdiel, čo pre nás znamená žitie, a čo prežívanie. Obyčajne ten prvý pojem je definovaný ako niečo, kde si žijem akokeby svoj vlastný sen, ktorý sa práve uskutočňuje a plní, kde mám potrebu plnými dúškami užívať si čosi, na čo som sa možno časom, rokmi mesiacmi, dňami, ťažko povedať, kto to ako cíti, mimoriadne tešil, a práve teraz, v tomto čase nastala tá chvíľa, kedy to má nastať.

Je dovolenkové obdobie, tak azda nikomu z nás to nie je cudzie. Možno viacerí si pôjdete kdesi oddýchnuť na dovolenku azda od toho bežného stereotypu, ktorý človeka môže v istom zmysle zaťažovať, a tvoriť u prekážky práve v podstate jeho slobodného uvažovania, ale čo je dôležité, a dôležitejšie pripomenúť, jeho slobodného rozhodovania. Ono najťažšie je rozhodnúť sa medzi dvoma rovnocennými ponukami, kde stále pri voľbe jednej budeme myslieť na tú druhú alternatívu, a v podstate sa v mysli odohráva jeden a ten istý kolotoč myšlienok, že čo by sa stalo a stane v prípade, kedy si vyberiem tú druhú, a nebude mi pasovať tá možnosť. Nevieme sa rozhodnúť, a nakoniec sa predsa pre niečo musíme odhodlať. A keď sa odhodláme, nevieme, či sme urobili správne.

Človek ktorý robí zásadné rozhodnutia, obyčajne takéto myšlienky mu prídu na rozum, ale nie je to zlé.  To isté sa deje pri pojme žitie niečoho a prežívania.

Svet nás tlačí celkom isto do sféry mylných predstáv, že si musíme užiť, a nechceme predsa strácať drahocenné momenty nášho života. V podstate sa jedná o hlbokú pravdu, avšak toto všetko sa uskutočňuje pravdepodobne len v extrémnych podmienkach, a podmienkach minulých dôb, kedy prostredníctvom ako dnes, tabletu, počítača, notebooku, wifi pripojenia prítomného v každej kaviarni, obchodného centra, autobusových a vlakových staníc a podobne už v dnešnej dobe všetky s volnou možnosťou sa pripojiť, teda keď tieto vymoženosti naozaj nikto nepoznal, a ešte neboli, živo si pamätám, že v škole som sa nemohol za istých okolností dostaviť na internet, aby som si po dvoch mesiacoch strávených v škole mohol dovoliť pozrieť autobusové spoje a odchod liniek. 

Pre niekoho úplna banalita možno aj v tej dobe, kedysi 13 rokov dozadu, pre niekoho vzácnosť, ktorú si bolo treba vážiť. To síce možné a istých pdmienok bolo aj v tom čase, avšak tie technické vymoženosti boli ešte len v základe, a neboli dostatočne rozvinuté, v akej podobne to poznáme dnes. Teda je markantný rozdiel, aká kvalita života bola nie že pred tridsiatimi, alebo štyridsiatimi rokmi, to je v istom zmysle extrém porovnávať, lebo porovnávame neporovnateľné svety, ale porovnáme dobu, v ktorej to všetko akokeby driemalo s dobou, kedy v jednom momente tieto technické vymoženosti vyslovene expandovali, že človek sa musel rýchlo prispôsobiť týmto moderným trendom. A niekedy to, čo pôsobilo alebo pôsobí ako vymoženosť a niečo extra, sa v danom čase mohlo javiť ako záťaž, ktoré možno obmedzovalo naše myslenie, konanie, celkovo v niečom náš životný štýl.

 Pojem moment je v podstate vyjadrenie určitého časového obdobia, dĺžku ktorého nevieme celkom presne zadefinovať. Nie žeby to nebolo možné, ale pre každého ten pojem moment predstavuje čosi iné, odlišnú kvalitu toho, čo práve prežíva. Niekomu je týždeň napríklad mimo kdesi príliš málo na akési zotavenie a na prísun iných myšlienok, a podobne všetko čo s tým môže teoreticky súvisieť, niekomu možno bude stačiť teoreticky deň, alebo aj jeho kratšia niekoľkohodinová alternatíva.

Záverom teda posledné myšlienky. Kto teda žije život a kto ho prežíva? Ten, ktorý sa ide roztrhať, ale uvedomuje si že vprostred tej práce čo koná mu život uteká pomedzi prsty, a on vidí len prácu síce dobre platenú, ale už nemá dvadsať rokov. Pri sile a výkone môže byť teoreticky omnoho lepšie, ako v momente, kedy nejakú činnosť začínal.

Zdieľaj článok na facebooku
63 odoberateľov

Komenty k článku

  1. 1
    Kaiserchief1

    tvári sa, že má -1 roky

    Je rozdiel medzi žitom a prežúvaním.