Pridal som zamyslenie do jednej internetovej diskusie a teraz ho pridávam.

Pre úplnosť, aby sme sa rozumeli, pridávam teda aj text, na ktorý som teda napísal obsiahlu recenziu, neviem či mi to vydá na článok. 

V Katechizme Katolíckej Cirkvi nás vždy učili: Ak občianska moc alebo rodičia ti prikazujú vykonať niečo, čo vo svojom svedomí považuješ za hriech, máš povinnosť poslúchnuť svoje svedomie.

Moja odpoveď. Závisí to od štruktúry životného a ľudského formačného prostredia v ktorom človek vyrastá. V tomto dovodlím si tvrdiť katrechizmus kc trochu "marketingovo" zlyháva. V nasledujúcich riadkoch vysvetlím prečo.

Rozumiem celkom správne, že cirkev mi chce vždy dobre. Vždy bola akýmsi majákom, ktorá chránila život od počatia až po prirodzenú smrť. Bola akýmsi majákom pre tých, ktorí boli naozaj opustení v rozbúrenom mori života, aby našli predsa bezpečný prístav, kde budú cítiť podporu. Nie raz sa to zdôrazňuje aj v spoločných prosbách veriacich na rozličné príležitosti.

To nepopriem nikdy, a vždy sa cirkvi zastanem. Avšak na to, aby sa cirkev vyjadrila odborne, musí poznať aj v rámci svojej štruktúry paralelné lekárske stanovisko. To znamená že ideálne by bolo, keby sa do tejto problematiky napríklad vyjadrili nejakí kňazi, ktorí sú priamo odborníci na lekársku vedu. 

Napríklad kňaz ktorý je zároveň lekár... na Slovensku je asi jeden taký prípad. Problém je, že celkovo vo vnútri cirkvi s takouto alternatívou nepočítame. A teda vieme dobre, že niečo čo považuješ síce za hriech, alebo v rozpore so svedomím, najčastejšie v pracovnom pomere, ale priamo sa ťa to netýka a si hierarchicky na najnižšom článku, je potrebné niekoho na niečo upozorňovať. 

Áno, zaiste. Lenže v biblii mi aj tento názor trochu odporuje. Pán Ježiš zo židovského hľadiska nemal nijakú moc. Nebol rabín, bol proste Božím Synom. 

Nedeliteľná božská funkcia, ktorá sa ničím nedala nahradiť, nebol riaditeľ, nebol ničím... Synom Tesára z Nazaretu. A predsa si dovolil Herodesa nazvať líškou. Dovolil si povedať pilátovi, že... "...Nemal by si nado mnou nijakú moc keby ti to nebolo dané zhora..." Jn 19,11... Dokonca piláta uznal, že mal implicitne moc od Boha. Kde je teda pravda. Viete. 

Problematika tohoto všetkého je,  a to chcem vyjadriť ako pointa môjho príspevku, že my v kresťanstve riešime extrémne záležitosti. Extrémne záležitosti, na ktoré nejestvuje konkrétna uspokojivá odpoveď, alebo jestvuje skôr taká odpoveď, ktorá je v rozpore s našim presvedčením, pričom nevnímame objektívnu pravdu, takú aká je, to znamená, že nie raz sa môžeme síce domnievať v niečom správne.

Neriešime veci, ktoré sú jasné, ale také, ktoré sú v niečom kontroverzné, alebo sú to kontraproduktívne vyhlásenia, ktoré skôr brzdia ten efekt, ako keby mali vyjadriť konečné stanovisko. A to ste isto celkom postrehli. 

Práve preto, lebo Písmo Sväté ako tak nerieši udalosti dnešných dní. Je síce nadčasovou knihou, predovšetkým knihou vzťahov, avšak dnešná doba poskytuje aj z hľadiska nutnosti istý zložitý systéme riešenia morálnych problémov, ktoré nemáme zachytené v akomsi, nazvem to trochu ekonomicky v "biblickom reportingu", teda sú okolnosti, ktoré biblia z hľadiska doby proste neriešila. Môžeme si to vysvetliť tak, že mám tam obsiahnuté základné požiadavky, ktoré sú nadčasové, ale nie také, ktoré zasahujú do povahy zmýšľania ľudstva. 

Pokiaľ sa niekto chce pridržiavať tých pravidiel, je to dobré, ale na druhej strane, aj v medicínskej vede nejde vždy o zachovanie životného princípu za každú cenu. Pripomínam, že tu musíme nutne zdôrazniť za každú cenu.

Ešte toľkoto v závere môjho ranného článku. Kristus nehovorí nikde, či vakcína pomáha zdraviu duchovnému alebo telesnému. Je to logické, lebo v danom čase takéto problémy síce existovali, aj v danom čase predsa boli choroby, ktoré síce dnes existujú možno len zriedka, ale Ježiš to vybavil božskou mocou uzdravením. Isto mi potvrdíte, že ak sa zrelým uvažovaním dopracujete na takúto úroveň, ste na nejakej duchovnej výške. a keby som mal zhrnúť to, čo sa pýtate. či mi občianska moc prikazuje niečo čo je v rozpore s mojím svedomím.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár