Ľudská ješitnosť s teologickým chápaním

Trochu som sa omeškal z toho dôvodu, že som si bol vyzdvihnúť auto z technickej kontroly. Začalo nejako pršať, teda obávam sa, že večerný beh a cvičenie je preto ohrozené, ale kliky vyskúšam aj doma, nevadí. Dnes by som sa chcel zamerať, ako píšem, na ľudskú ješitnosť s teologickým chápaním, niečo ako doplnenie k mahmutovmu blogu.

Akt ukrižovania Pána a jeho slávneho zmŕtvychvstania bol plánový predsa od prvého hriechu Adama a Evy. Teda pra rodičov. Hypoteticky, keby neboli zhrešili, možno by sa nemnožili, lebo dobre vieme, že deti adama a evy prišli po hriechu, nie pred ním. 

Biblicky teda možno uvažovať v teoretickej rovine, že aj plodenie detí sa nezaobíde bez aktu hriechu. Boh to pripustil, lebo ľudstvo sa ďalej rozmnožovalo, a Boh to predsa požehnal. 

Druhá vec. Ľudia nepochopili odkaz Pána Ježiša. To je pravda. Ale nič to nemení na tom, že vprostred ľudí bol poslaný práve preto, aby ako obetný Baránok priniesol Otcovi nebeskému zmiernu obetu za hriechy celého sveta. On na to prišiel na svet. Hypoteticky, keby prví rodičia neboli zhrešili, jeho príchod na svet by nemusel byť za tak dramatických okolností aký bol. 

Súženie ho prenasledovalo, odkedy Duch Sv. zatienil Pannu Máriu a kedy ona počala z Ducha Svätého. Veď sama Matka Pána muža predsa nepoznala, teda bola Panna / z rodu dávidovho/ keď utekala do Egypta s dieťaťom Ježišom. Keď sa Ježiš 12 ročný stratil v chráme, ako ho našli, a ako vyučoval on, starších, zákonníkov a iných učiteľov a podobne, a oni ho počúvali a divili sa, skade nabral toľko múdrosti. Ďalšia vec. 

Pána Ježiša predsa mnohokrát chceli chytiť, zabiť, ale ako on povedal, ešte neprišla jeho hodina. Čo to znamená pre veriaceho kresťana. Je nesporné, že smrť Pánová bola Bohom chcená nie zo sadistických cieľov, že Boh sa rád prizerá na vraždu svojho Syna, jeho ukrižovanie a podobne, ale preto, že to On predsa vymyslel plán spásy tak, ako ho vymyslel. 

On vymyslel, že Mesiáš bude veľa trpieť, že ho ukrižujú, ale tiež, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Totiž symbol kríža v kresťanstve má veľmi veľký zmysel. Symbolizuje Pánovo utrpenie, ktoré skončilo. Ježiš ale vstal zmrtvych. My už nežijeme v akejsi pôstnej dobe, pretože Kristus už predsa zvíťazil. On už premohol svojou smrťou našu smrť, a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Toto sú biblické pravdy. Prečo potom by ho chceli zabiť. 

Diabol pohýnal tých ľudí, pretože diabol ako jediný nenávidí všetko božské. Všetko čo súvisí s Otcom, Synom a Duchom Svätým, pretože on bol zvrhnutý do pekla kôli svojej pýche. Keby farizeji s pokorou v srdci uznali, týka sa to aj piláta, že toto je Mesiáš, boli by určite spasení. 

Boh by v danom okamihu určite vymyslel plán, ako zachrániť ľudstvo aj bez vraždy Pána Ježiša. Oni ale toho schopní neboli, a práve preto Boh Otec vedel, že Pán Ježiš, jeho Syn musí zomrieť. Istý katolícky biskup omylom nazval vykupiteľskú smrť Pána ako niečo, čo Kristus podstúpil za nás len zo súcitu. To nie je pravda. To nie je súcit. Lebo súcit je obyčajný sentimentalizmus. 

Súcit môžem mať s niekým, kto potrebuje pomoc, a pomôžem mu, ale nezachránim celkovo. Môžem mať súcit s biednym, podám mu jedlo, nachovám ho. Ak je to v mojej moci, môžem mu sprostredkovať prácu, a tým pádom vec vybavená. 

"Problém" alebo skôr by som to nazval tajomstvom tohoto všetkého je práve tá skutočnosť, že Boh rozmýšľa inak ako my. Či sa vykupiteľská hodnota sveta dala uskutočniť aj iným spôsobom nie je predmet uvažovania v telogickej, duchovnej, náboženskej a filozofickej rovine. To sú nezmysly. Proste sa to stalo. Kristus Pán vedel, prečo to robí. 

Sám Peter, jeho najvernejší učeník mu predsa jasne povedal, že Majster môj, to sa ti nesmie stať, za čo ho Pán prísne pokarhal a usmernil slovami, že ....Choď mi z cesty Satan, lebo nemáš zmysel pre božské veci, len pre ľudské...Mk 8, 27-33. 

Nájdeme teda túto spásonosnú konverzáciu medzi apoštolom Petrom a Spasiteľom predsa pod týmito súradnicam v markovom evanjeliu. Oceňujem tvoje blogy preto, lebo síce dobre rozmýšľaš, a to, že mi dávaš nespočetné podnety práve na to, aby som pridal nejaké zamyslenie. Lenže musíš si uvedomiť, že sú veci, ktorým ani ty nerozumieš, ale prekladáš to ako fakt. Je mi sympatická tvoja bohabojnosť, a verím, že sa bojíš Pána takým spôsobom, ako žalmista v Starom zákone blahoslaví všetkých, ktorí sa boja Pána a kráčajú po jehe cestách, v jeho šľapajách, a milujú jeho Slovo, náuku, a všetko čo sa týka jeho božstva. 

Avšak nezabudni, že my ľudia musia sa duchovne neustále vzdelávať a načúvať Duchu Svätému. A toto málokto dokáže. Vieš. Predstava toho, ako človek je morálne zlý je jedna vec, ale my ľudia sme predsa predmetom spásy, a každý človek sa má usilovať, ako prežiť v prostred týchto neprávostí, ktoré sa na nás valia z každej strany. Otázka je, nakoľko obstojíme. 

Zamysli sa prosím ťa nad tým, čo som ti napísal, a nebuď ako ovca, ktorá si nedá povedať. Písmo Sväté musíš sledovať v kontexte od Genezis po Zjavenie, a nie vytrhnúť si z toho, čo sa hodí tebe a podobným. Pozývam ťa preto k plnšiemu rozjímaniu nad Písmom svätým a modlitbe za to, aby sme všetci raz patrili do jedného stáda, ovčinca, ktoré pasie náš Veľpastier Kristus. Nič inšie by sme si všetci kresťania rôznych denominácii azda nemohli ani priať, a veľkým plus by bolo predovšetkým to, keby sa obrátili ateisti a uverili v Pána Ježiša. Pretože nezabudni. 

Kto vyzná mňa pred ľuďmi, toho ja vyznám pred Otcom ktorý je na nebesiach, to predsa povedal Ježiš, a myslím to vážne.
Zdieľaj článok na facebooku
67 odoberateľov

Komenty k článku

 1. 1
  James98

  32 ročný muž
  Bratislava

  Podľa mňa ty sám si ješitný a namyslený a môžu za to úspechy, ktoré si dosiahol na Birdze :(
 2. 2
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @james98 bratu. je hriech využiť niečo, čo mám od Boha? podľa mňa nie. v poslednom období mám od veľa blogerov ocenené blogy. ja o to nestojím. poznám problematiku, do ktorej sa vyznám a na základe toho píšem články. Neznášam sentimentalizmus starky, a teraz si ho ty prejavil... aky som ti ja ješitný? v čom prosím ťa? aky som namyslený? prečo súdiš ked nevidíš čo je vnútri človeka? takto sa správa kresťan? bratu. ja som na tomto portáli 12 rokov. zažil som tu blogerov, ktorí tu dávno nie sú. to je každého vec. ja som sa snažil byť vytrvalý, a v živote som veľmi vytrvalý a veľmi cieľavedomý a mám rád poriadok! lebo kto slúži poriadku, poriadok slúži jemu. Ak si nie na toto naučený akejsi duchovnej disciplíne... pozri... je to tvoja vec. ja ti nevnucujem niečo moje.... ale povedať cudziemu človeku že som ješitný a namyslený je pre mňa prisilná káva starec. všimol si si , ako som ukončil tento blog? prečo si ty necitoval nikdy bibliu? povedz mi prečo desiatky neviem koľko je tu blogerov nenapíše niečo, v čom by iných povzbudil, preklenul to do duchovnej roviny. prečo? či podľa seba súdim teba? lebo takýto názor je dosť úbohý ako tých milion komentárov, ktoré som uviedol pod mojím novým autom v ktorom som s a odfotil v aute. Spomeň si čo povedal pán Ježiš keď videl farizejov odetých do vlastnej spravodlivosti a cudzoložnicu, ktorá vyznala svoje hriechy. vidiš. toto práve je ľudská ješitnosť, že nie niekto ide po úspechoch... mne je jedno koľko blogov pridám. Keď viem písať čo je na tom. mne ide o to, že niečo chcem povedať, a koho to povzbudí. mne veľa ľudí písalo do TS, ako im pomáhajú moje články. Toto je podľa teba ješitnosť? brat. študuj Písmo Sväté, ešte máš v čom na sebe pracovať naozaj ti vravím.
 3. 3
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @james98 bratu. mám pocit že máš blízko k písmu sv a viere k Boha ale tvoj postoj ma veľmi zaráža.... preto ťa oslovujem ako brat. ako môžeš povedať niekomu že je ješitný, namyslený? Vieš ty vôbec čím sa ja zaoberám? bratu. musíš trochu aj nad sebou pouvažovať kam kráčaš, a či ťa napĺňa to, čo robíš, a či si šťastný, lebo ty šťastný nie si takto isto, to vidím.
 4. 4
  James98

  32 ročný muž
  Bratislava

  Šťastný nie som, šťastie sa preceňuje.
 5. 5
  Vreskot000

  33 ročný muž

  @james98 ale verím že si inteligentný, a prajem ti aby ťa naplnil Boží pokoj, ako to cítim ja. nič lepšie ti priať nemôžem