Mám súhlasiť s inými presvedčeniami?

Viem, že ohľadom v podstate takej istej problematiky som, dá sa povedať pridal už nespočetne veľa článkov, avšak dávam si to ako povinnosť vyznať niečo, čo je pravda. Pridávam teraz v kotenxte konverzáciu, ktorú som viedol s jednou ženou, ktorá chcela hanobiť moju katolícku vieru a presvedčenie, aby som povzbudil všetkých tých, ktorí majú radi pravdu.

Spločenstvo milosť je nebezpečná sekta počnúc inými protestantmi, a všetkých vás spája nenávisť ku katolíckej cirkvi a všetko čo s katolicizmom súvisi od sv. otca po posledného dedinského kńaza a zavrhujete úctu k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Práve to, keď jete a pijete telo a krv máte život večný, a Boh vás vzkriesi v posledný deň. 

To Vám vaša protestantská teológia z Písma Sv. zaiste neprečíta, lebo vy milujete stať, ako ste oslobodení od hriechu božou milosťou. To samozrejme pravda je, avšak pokiaľ vás stravujú isté hriechy, také ľahké to nebude. 

Musíte čítať Písmo sväté a biblické state v kontexte. To, že tak nečiníte, svedčí aj vaša malá viera s kontextom pôvodného textu, kde otec vikár s relikviou udelí požehnanie tomuto štátu. Nech by ste akokoľvek tomu neverili, alebo pochybovali, nesmiete nijak hanobiť posvätný kult kresťanstva a katolíckej cirkvi, ktorej členom nie ste. 

Uvedomte si, že nebyť katolíckej cirkvi, nie ste ani vy. Oddávna vznikali mnohé tendencie našu cirkev rozvrátiť od prvých storočí po dnešný deň aj počas totality, kde chceli dosiahnuť vznik cirkev cirkvi, ktorá bude lojálna, ale nebude hlásať pravdu, ktorá nás vyslobodí. 

Oprite sa o teologicko biblické učenie a ten nepokoj, hnev, ktorý vás spolu s ostatnými bratmi Vašej cikrvi a zhromaždenia (heretického z nášho pohľadu samozrejme) stravuje, pomaly ustúpi vplývom milosti darov Ducha svätého, ktorého isto aj vy vzývate. Čo vy na to? Len to skúste. Všetci zaiste vzývame jedného Boha, ale rozličnými spôsobmi. Čo keby ste konečne vyšli z tej vlastnej samozvanej pobožnosti, nábožnosti, spirituality, ktorá nemá pôvod v Bohu, lebo Boh je láska. Boh je láska, a on nedovolí hanobiť cirkev, ktorú založil Jeho Syn Ježiš Kristus, prostredníctvom apoštola Petra, ktorého nanovo predstavil ako Skala, a na tejto skale postaví svoju cirkev, kde ju pekelné brány nepremôžu, ako to teda citujem evanjeliové slová priamo od Krista. 

Možno škoda, že to vo svojich 14 listov neopomenul sv. Pavol, ktorého síce horlivo čítate, avšak primát Petra nevyzdvihol vo svojich listoch na objasnenie žiaľ, nikdy. Na druhej strane ak vo svojej tvrdohlavosti ako protestanti neustúpite, nikdy neprijdete k pravde, ktorá vás oslobodí. Ježiš ako večný Pastier má aj iné duše ktoré treba vyslobodiť. Koho mal tým na mysli. 

Práve tých, ktorí sú od neho odlúčení pd plného spločenstva s cirkvou, presne tak, ako sú odlúčení protestantské spoločenstvo počnúc evanjelickou cirkvou, po posledný zbor viery, ktorý si ctí Krista a jeho Slovo, ale nie celé také, aké je... pochopiť učenie biblie je veľmi náročné. 

Čo vám teda poviem na záver môjho nedeľného príspevku. Som naplnený pokojom, pretože som si vypočul z televízie sv. omšu (pôvodne som chcel si ju vypočuť z rádia, ale uprednostil som televízny prenos sv. omše. 

Avšak s pomocou Ducha Svätého to dokážete určite. Ak to nedokážete nezúfajte. Pevne sa modlite a proste o skorý príchod Pána, a aby sme všetci na hlas poľnice, keď zatrúbi anjel a príde Pán súdiť živých a mŕtvych nás našiel bedliť v modlitbách a jasať na jeho slávu (citovaná prefácia, prieseň vďaky z katolíckej sv. omše. ) Len to skúste a uvidíte,aký dobrý je Pán. 

Zdieľaj článok na facebooku
66 odoberateľov

Komenty k článku