Môže minulosť ovplyvniť budúcnosť? IV

Myslel som si, že už nepridám článok, ale našiel som jeden veľmi pekný citát od jednej užívateľky tu na stránke, a teda by som sa pri ňom chcel ešte v krátkosti pristaviť a napísať teda krátku úvahu na jeden výstižný citát, ktorý teda znie takto. Citujem. "svoju cestu k múdrosti môžeme odmerať smútkami, ktorými sme prešli".

Čo by som teda k tomuto chcel napísať. Je to dosť filozofická veta, a práve táto cesta k múdrosti mnohých môže priviesť napríklad k poznaniu. To je niečo, čo mnohí zanedbávame. Pretože všetko berieme niečo ako dobrodružstvo, niečo ako kedy malé dieťa sa spontánne teší na vianoce, a to len z toho jediného dôvodu, kedy vie, že bude v niečom obdarované. Celkom pochopiteľné, každý z nás to takto prežíva, a celkom je normálne, že každý z nás má nejaké tie očakávanie, niečo čaká, chce sa v niečom nechať prekvapiť.

Človeka na ceste k múdrosti, k osobnému poznaniu, alebo možno lepšie by som vyjadril ako osobnému sebapoznaniu môže prekvapiť mnoho záležitostí. Na tejto ceste človek zažije isto niekoľko príjemných, a menej príjemných skúseností, ktoré teda sú potrebné predovšetkým k tomu, aby sme spoznali seba samého, aby sme sa vyformovali v niečo, na niekoho, ktorý si bude uvedomovať hodnoty tohoto života a vedieť prinášať nejaké obete, kedy to bude treba. Práve pri prinesení akejsi vnútornej obeti, ktorá možno bude, alebo nebude clekom ľahko spozorovateľná človek môže nadobudnúť múdrosť života, ktorá ho bude neskôr sprevádzať, no sú ľudia, ktorí celkom isto sa radia do kategórie nepoučiteľných, a málokedy im niečo dôjde. Málokedy zistia, že to a to im predsa len prinieslo v niečom pozitívum, predsa môžeme hľadať v niečom aj nepríjemnom akési ponaučenie do budúcna, kedy človek si niečo možno aj menej podstatné, možno menej významné akosi viac ako inokedy začne vážiť, začne si toto všetko všímať, nezostane to teda bez jeho pozornosti.

Práve v tomto môže veľmi kvalitne minulosť ovplyvniť budúcnosť. Kedy je akási šanca, že teda v niečom sa viem poučiť tak, že to prinesie efekt. Možno človek musí niečo vyskúšať aj menej dobré, a menej kvalitné, aby potom vedeli si voliť práve to, čo je pre neho naozaj dobré a prospešné, čo si overil, na čo sa teda môže v danom momente a chvíli spoľahnúť, alebo práve naopak, či má napríklad ešte ďalej niečo hľadať, podvedome skúšať a podobne. Existuje teda ale akási realita minulosti a realita prítomnosti. Pamätám sa ešte na strednej, kedy som sa učil aj niečo také, možno menej podstatné, že história sa predsa píše práve v danom čase, kedy nejaký moment sa v danej kvalite viackrát nezopakuje, a to môže byť v rôznom ponímaní. Môže to byť prvá vyučovacia hodina v škole. Tých hodín je teda neúrekom, keď si teda vezmeme, že teda človek si prechádza základnou školou, potom strednou, a neskôr možno aj vysokou, a teda tak, ako má všetko začiatok, tak má všetko aj svoj koniec.

A práve preto celkom isto sa môžem zhodnúť s daným výrokom, na ktorý píšem toto moje večerné zamyslenie že teda svoju cestu k múdrosti môžeme odmerať smútkami, ktorými sme prešli. Môžeme odmerať možno všetkou váhou alebo ťarchou akéhosi neúspechu, ktorými sme si jednoducho museli prejsť, pretože na daný čas inam predsa cesta aspoň pre nás neviedla. Je to preto, pretože ešte nebol predsa ten správny čas pre nás, aspoň ja to tak vnímam, pretože mnoho vecí, ktoré som chcel vykonať pred niekoľkými rokmi, možno do nich by som sa nepustil v súčasnosti, kedy už inak rozmýšľam, kedy viem, čo všetko mi to môže priniesť, ale aj čo všetko to môže pre mňa možno aj v niečom nie celkom pozitívnom znamenať.

Práve preto minulosť môže v dobrom ovpyvniť moju budúcnosť, kedy viem, že niekde som sa predsa len poučil, kedy niekde som sa o niečo kopol, a predsa tá cesta akosi zmenila smer, možno v menšej, častokrát nespozorovateľnej miere.

Záverom spomeniem teda to, čo píšem z toho citátu, ktorý má v sebe múdrosť, a naozaj teda aj ten smútok má predsa len veľký význam, pretože nás v niečom prinúti zastaviť, možno spomaliť v niečom, a dať šancu práve tomu, čo nám bránilo alebo bráni v našom rozlete a rozvoji, čo niekedy ťaží človeka z nedávnej minulosti, aby prežil kvalitnejšie budúcnosť. Nech sa vám darí.

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku