Niečo k diskusii II

Povedal by som ti asi takto, sekta farizejov na statiach písma svätého bola síce vážená, aj keď neviem, či je to správne pomenovanie, ale dajme tomu, ale uvedomme si že prečo. predovšetkým zo strachu, ktorý prezentovalo židovstvo, ktoré sa bálo o moc. 

Prejavilo sa to predsa pri súde s Pánom Ježišom, ktorý predsa povedal, že moje, teda jeho kráľovstvo nepochádza z tohoto sveta. 

A problém židovstva do dnešnej doby je majetky, peniaze, miliardy, milióny, neustále zarábanie, mať sa dobre, nič pre to neobetovať, stále z niečoho len profitovať, podnecovať druhých k akejsi nenávisti, hlásať bludy. Žid neverí, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Pre mňa je to najposvätnejšie tajomstvo mojej viery, ktorej som presvedčený od môjho narodenia. 

A čo teda sa stalo. Kristus predsa doniesol niečo iné. A problém mnohých kresťanov nie katolíkov, povedal by som vyslovene ino katolíkov, ale pozri, nechcem sa nikoho dotknúť. Snažím sa len veci prezentovať tak, ako sa majú, a teda vraciam sa k téme, je ten, že sa hľadajú v statiach starého zákona, čo nie je zlé, veď písmo treba poznať celé od knihy genezis po zjavenie, poprípade v pavlových listoch. 

Čo ale by som žiaľ, zámerne chcel zdôrazniť je asi to, že mnohí kresťania na svoju vlastnú škodu vedome prehliadajúc synoptické evanjeliá, ktoré ponúkajú biblické spoločné nazeranie na pravdu, cestu a život, ktorou je jedine Ježiš. 

Farizjei neboli učení vôbec. 

Povedal by som, že to boli takí šašovia, ktorí boli v prvom rade arogantní, bezcitní, držali sa ortodoxne akéhosi zákona, ale skutek utek. 

Dodržiavali všetky možné zákony, ktoré isto vedeli odrecitovať spamäti, tak ako niektorí kresťania poznajú desatoro, ale vedome napríklad kradnú, vedome berú meno božie nadarmo, vedome smilnia, vedome žiadajú manželku alebo manžela iného, než svoje zákonité vedome prestupujú napríklad pri interrupcii piate božie prikázania, a pri eutanázii taktiež. 

Dokonca nie jedny protestantské sekty, nie jeden krát som si ich vypočul napríklad na niektorých videách na nete, vysmievali sa napríklad z Eucharistii, opravdivého Ježišovho tela. 

Ja mám takú zásadu v živote. Ja sa nevysmievam ničomu, a kde končí moje poznanie podrobené kritickému pohľadu, ktoré si neviem vysvetliť, to nebudem posudzovať, pretože neviem presne kde je pravda, v nádeji, že teda keď niečomu nerozumiem, možno k tomu dospejem racionálnym poznaním, alebo to napríklad premodlím, a pokúsim sa odpoveď nájsť v božom slove. Ďalej v čom je problém u farizejov. Boli naučení len niektoré frázy ako papagáj, a ich učenie, poprípade ich vedomosti boli celému národu na ťarchu. Znevažovali iných, možno ozbíjali chudobných ľudí potrebné na platenie daní pre rímsku ríšu, a ktovie čo všetko sa ešte napáchalo. Ale dajme tomu, taká bola doba.

Ďalšia vec. Sekta ako taká vždy vznikla s cieľom degradovať pravé učenie. nanešťastie problém učenia v kresťanstve je to, že mnohé veci nevieme dokázať zmyslami, teda musíme sa opierať o vieru, ktorá presahuje rozum. Vieme dobre, že do motora s naftovým pohonom nesmie sa tankovať benzín. To vie každý. znalec vie odlíšiť na prvý pohľad naftu od benzína, hoci sa jedná o kvapalinu určenú pre spaľovací motor, ale nie každý to dokáže. 

Amatér celkom isto nie. A toto je problém, kedy máme na porovnanie dve učenia, ktoré sú úplne odlišné. Aj benzín aj nafta sú palivo, obe poháňajú motorové vozidla. Ale obe naraz sú pre auto nepužiteľné, a zničia sa pokiaľ by si obe nalial do jednej nádoby. 

Možno som pridal krkolomné prirovnanie, ale takto to funguje aj v náboženstve. Pravda je len jedna. Od katolíkov sa naučili mnohé dobré veci. A celkom isto aj sektári sú dobrí ľudia, to sa nedá poprieť. 

Veď keď vyznávajú Boha, milujú ho, všetko im slúži k dobrému. Lenže v niečom predsa len je finta, a to v tom, že v to, čo oni neveria, idú silno proti tomu do krajnosti. Tam sa tá láska vytráca, a nastupuje egoizmus a falošný záujem o poznanie druhého človeka, ktorého obkľučuje jediné a to strach, a silná potreba vymaniť sa z takého spoločenstva, ktoré v žiadnom prípade nespolupracuje s Duchom Svätým. 

Práve na tomto základe, aspoň si myslím, Kristus predstavil svoju cirkev, kde jeho nasledovníkov budú mnohí nenávidieť, zatracovať, potupovať, všetko nepravdivé hovoriť, ale len ten, kto vytrvá do konca bude spasený. Pridávam teda biblické súradnice pre úplnosť, Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Čo poviem záverom. V toto teda títo ľudia vôbec neverili, aj keď samozrejme je otázka, či tieto slová Pánove oni naozaj reálne počuli, alebo ich Pán riekol kdesi len pred svojimi apoštolmi ťažko povedať. 

Jedno je isté, že, idem citovať písamo, aby sme teda v komentároch mali oporu aj v biblických citátoch samozrejme, ako som to napísal v riadkoch vyššie, a síce, že teda v nikom inom niet spásy, okrem Ježiša. Toľko som chcel ešte k tejto problematike napísať.

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku