Niečo k diskusii

Ako vidím v živote sa sťažujú len tí, ktorí máločo v živote dosiahli. a prečo? Lebo o nič neprosili, a neboli schopní sa pred ničím pokoriť. pýcha predchádza pád, a to je symbol mnohých ateistov a bezmozgov, ako si napríklad možno, hovorím možno aj ty. ale ja ťa neodsudzujem, mne je to jedno. dalej. biblia hovorí, blažený človek čo kráča podľa zákona pánovho. 

Mnohí nerozumejú čo je to kráčať podľa zákona Pánovo. To je ten smutný výraz pánbičkár, ktoré je hanlivé slovo na kresťanov. ateista, ktorý neverí v nič, a po smrti zloží svoj účet pred Boha, bude zahanbený naveky. To je fakt, ktorý hovorí biblia, fakt, pred ktorým varuje. nejde ani o to, či biblia odsudzuje sekty. 

Ide o to, že viera v Boha je len jedna, tá biblická. všetko ostatné, čo je v nejakej sekte doplnené, nepochádza od Boha.

A je veľmi smutné, že ľudia, ktorí nepochopili o čom v podstate je viera v Boha, sa snažia vnútiť niečo, čo tam nie je. Celá biblia je o Láske, ktorou je Boh. A Boh miluje aj keď odníma, ako som to počul aj dnes na jednom pohrebnom obrade. Viera je niečo, čo si nemôžeš dať sám sebe, pretože veriť v niečo to nie je len tak.

Ďalšia vec. Ak niekto si chce rýpať do toho, či som napísal stovky blogov o viere, pozri. Ja ich píšem nie preto, lebo chcem doplniť kázeň pána farára z nedele, ale aj práve preto, pretože kresťan v dnešnej dobe pre mňa znamená človek, ktorý prekračuje hranice. Kto kresťana udrie po líci, má mu nastaviť druhé. 

A keď toto všetko vydrží, príde obdobie pokoja, kedy ten pokoj dosiahne naozaj. Keby tomu tak nebolo, neboli by plné psychiatrické oddelenia, ktoré liečia ťažko chorých na psychické choroby. Sám som ako ošetrovateľ sa staral 4 roky o takéto osoby. Človek pri nich cíti v prvom rade súcit. 

Ty možno by si pociťovala hnus. Na jednej strane sa treba pozrieť, čo všetko je v tomto svete, a či človek netrpí neprávom, alebo trpí právom. Všetko je totiž následok toho, ako človek žije, hoci chorobu ako takú si prirodzene nik nevyberie. 

Ale je mnoho ľudí, ktorí radi za mlada nadávajú, áno, užívajú si, všetkého majú nadostač, a hlavne majú veľa peňazí, ktoré tak veľmi milujú. Milujú peniaze nadovšetko, ako keby neviem čo všetko bolo, ale na to najpodstatnejšie zabúdajú, totiž na prejavenie lásky. To je niečo, čo mnohí nedokážu prejaviť, a väčšina najmä mladých sa mylne nazdáva, že láska sa prejavuje v posteli. Aj tam, to určite nemožno poprieť, ale Boh nás povolal do niečoho lepšieho. 

Do toho, že človek ako starne, alebo ako zreje, chápe isté súvislosti. A chápe postupom času aj to, čo v mladosti možno vyznával a myslel si, že je to najsprávnejšie, pretože videl, že ľudia, ktorí takto hriešne žijú, a nič sa nedeje tak v podstate naozaj sa nič nedeje. A presne tomuto podľahli predsa aj mnohé sekty. Tu ani nejde o to, či sa obmedzilo pravé kresťanské učenie, ako skôr to, že človek si duchovno a náboženstvo, a vlastne celý princíp života prispôsobil na svoje chúťky, ktoré sú niekedy dosť nemorálne, obscénne, a práve toto biblia zakazuje. 

A teda mnohí ľudia práveže túžia sa z tohoto všedného, konzervatívneho postoja, avšak najsprávnejšieho vymaniť, pretože im to ide proti srsti. Takí ľudia potom vytvárajú isté ideové hnutie, kde samozrejme môžeš všetko. 

A práve tu nastáva nešťastie človeka v podobe samovrážd, psychických chorôb, zástupu ľudí ktorí sa vypisujú k psychiatrovi. A to všetko len preto, lebo v mladosti zanedbali duchovnú, duševnú výchovu. Presne ako v škole. 

Učíme sa memorovať kadejaké nezmysly, ale tolerujeme medzi deťmi napríklad šikanu. Aká jestvuje prevencia? Len sa o tom hovorí, ale šanca na pravé odhalenie a potrestanie vinníkov je mizivé percento, aby bolo všetkému zadosťučinenie. 

Škola neponúka výchovu k šikane. A keby človek sa správal poriadne, nebolo by potreba psychologov, psychiatrov, a podobne. Vinou dnešnej doby je nezrelosť ľudí, ktorí keď nevedia argumentovať, znižujú seba samých na úroveň zaostalých citovo nezrelých, nefunkčných ľudí, ktorí sú v prvom rade zranení, a nijako nepoužiteľní, pretože nemajú napríklad základ v rodine. Práve takí sa utiekajú k nejakej sekte, ktorá im ten obmedzený a falošný priestor dá, ale často si vyberú veľkú daň. A koniec koncov nezrelí ľudia sú vo väčšine prípadov na škodu spoločnosti. nezarábajú, sú neúspešní, nevedia sa nikde uplatniť. všade na všetko sa sťažujú, a máločo vedia pochváliť. 

Zamyslite sa do ktorej skupiny patríte a odpovedzte pravdivo. 

Zdieľaj článok na facebooku
65 odoberateľov

Komenty k článku