No. Týmto mojím príspevkom opätovne som prispel do diskusie, kde nechápem intelektuálnu úroveň a celkový prístup k aktuálne situácii, ktorá poriadne preverí vieru nás kresťanov. 

Chcel by som sa Vás spýtať, za čo konkrétne ďakujete otcovi Mordelovi za tento list? A čo chcel písať pán Mordel Otcovi Kramarovi? To som teda nepochopil. 

Duchovný otec prosím vás pekne. V jednom mojom príspevku, ktorý som adresoval priamo Vašim spolubratom, s ktorými som zdieľal seminárne lavice v kaplnke aj na akademickej pôde v učebniach by som Vás prosil o niečo inšie. 

Kedysi mi jeden bohoslovec, ktorý bol prepustený v priebehu školského roka, tesne pred začatím veľkonočných prázdnin povedal ironicky, že kňaz, a budúci kňaz ktorý neadoruje Krista prítomného v Najsvätejšej Sviatosti nebude dobrým kňazom. 

Povedal to na margo seminárneho vyhlásenia hlavného duktora, že bude v kaplnke súkromná ale nepovinná adorácia. Kto chce môže sa jej zúčastniť na cca hodinu, kto nie nemusí. Adoráciu mimo toho pochopiteľne sme mali dennodenne, hoci vyslovene Sviatosť Oltárna nemusí byť nutne vystavená... adorovať predsa môžete kedykoľvek, Pán je tam predsa neustále prítomný. 

Pýtam sa vás, miesto nejakých zbytočností bojovania s veternými mlynmi... každý máme facebook, každý máme internet. zdieľajte mlčky, lebo vtedy prehovori Boh, zdieľajte mlčky fotografiu, ako sám kontemplujete a adorujete Krista v Sviatosti. 

Poproste nejakého kaplána, nech Vás konkrétne odfoti, ako kľačíte osamote pred Sviatosťou, a tento obrázok, ktorý bude možno plný bolesti nad samotou v chorobe, úzkosti, strachu, ale plní kresťanskej nádeji v konečné víťazstvo Krista a silná viera v Jeho druhý príchod nech je Vašim osobným svedectvom, ako dokážete vy konkrétne kráčať náročnou krížovou cestou svojho povolania, presne tak, ako to emeritný otec rektor v seminári nie jednému prepustenému bohoslovci rád zvykol zdôrazňovať,...

Aby sme dokázali zobrať aj kríž na seba nasledovať Ježiša... za čo ho chválim a veľmi cením pretože s ním som 15 rokov som v pravidelnom kontakte... A až po rokoch som dozrel k pochopeniu týchto bolestných slov. Skúste to aj vy. Zaiste to dokážete. 

Teraz máte možnosť vyznať neochvejne vieru nielen pred cirkevnou obcou, kde ste si všetci rovní a možno aj poniektorí rovnejší, ale tam, kde vaše tituly hodnosti neznamenajú nič, kde za všetko je hodnotené to, ako dokážete silno veriť, ako dokážete ubiedený ľud povzbudzovať, morálne dvíhať, kázať Božie Slovo, horlivo ohlasovať Druhý príchod Krista, ktorý podľa môjho názoru, ako som to kdesi spomenul bezpochyby prichádza. 

Myslím si, že keby ste spolu s ostatnými horlivo povzbudzovali ľud slovami kresťanskej útechy miesto rebelovania, zvýšili by ste si morálny kredit nielen v konfrontácii medzi vierou a ateizmom, ale by Pán možno aj Vás konkrétne uspôsobil na tú veľkú milosť, ktorú ako kňaz bezpochyby máte, ....

kde by ateisti na základe možno aj Vášho príkladného kňazského svedectva ako svedectvo Kristovho služobníka svedectva viery sa obrátili a začali konať pokánie a uverili Evanjeliu, presne tak, ako to kňaz oznamuje na popolcovú stredu kajúcnikovi znakom kríža popolom. Snáď veríte tomu čo vysluhujete. Teraz nastala doba, aby ste to vy ako kňaz precítili a horlivo sa pripravovali na druhý príchod Ježiša. Čo vy na to?

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár