Pokrok ľudskej spoločnosti III

Pridám jeden koment, ktorý teda napíšem rovno ako článok. 

Ale neber to osobne. Druhá vec čo ma fascinuje na niektorých typoch na birdzi je to, že sa chcete vyjadriť o niečom, o čom nemáš ani šajnu. Ja by som sa napríklad nevyjadril keď niekto chváli napríklad pohanské filozofie, lebo v istom zmysle každá filozofická veda pochádza z akejsi nutnosti zaujať na tomto svete, s nutnosťou sebarealizácie. A každý to robí nejakým iným spôsobom. 

Keď je niekto orientovaný na východné náboženstvá, ja ti tvoj názor tolerujem,nemusím súhlasiť, ale mňa to nepresvedčí. Pohanské náboženstvo nie je založené na láske. Aj v biblii je x prípadov, kedy tomu tak nie je a ani nikdy nebolo. Aj Abrahám bol v podstate najprv pohan, kým sa mu pravý Boh nepredstavil ako Ten, ktorý je. Ten známy posvätný tetragram. 

Keby si to dával ako názorny príklad, že všetky príbehy z biblického prameňa od Adama a Evy až po posledný situačný príbeh v biblickom prameni písma svätého, smrti apoštolov, teda sme okolo roku 100 nášho letopočtu, a keby si o niečom naozaj seriózne pochyboval, musel by si to v prvom rade empiricky a vedecky dokázať. A to dokázať nevieš. Pretože si tam nebol. 

Naopak, ja som o pravdivosti biblie presvedčený, pretože jestvujú aj iné mimobiblické pramene, v podstate situované do podobného scenára, ako je inšpirované Písmo Sväté. V podstate sa neodlišujú nijak, avšak jestvujú pádne pochybenie, že ich autor nie je ten, ktorý to vydal, nie je to overiteľný a hodnoverný prameň, a teda ja ho nemám pokladať ako rovnocenný spis s hociktorým spisom, knihou Písma Svätého. 

Nevylučujem, že aj niečo také mohlo byť napísané z inšpirácie Ducha Svätého, ale oceňujem tých biblických bádateľov, ktorí majú trochu lepšie poznatky, skúsenosti, vedomosti, fakty, ktoré mám ja, alebo ktoré máš ty, a ktorí nás jednoznačne prevyšujú, teda oceňujem tých, ktorý pri bádaní posvätných textov dokázali vylúčiť to, čo naozaj do písma nepatrí. 

Nachádzame sa síce teraz v akomsi obdobia koncom prvého storočia, pretože to bádanie a biblická teológia vznikala v podstate v tých časoch, tá kresťanská archeológia a podobne. Ale ako spomínal som niekoľko krát v mojich blogoch, a môžeš si to prečítať, že to, čo nevieš dokázať, nemôžeš ani vyvrátiť, a nie je jedno, v akom poradí to budeš skúmať. To je základ filozického poznania. 

Veril by som ti napríklad v tom prípade, keby si niečo seriózne preskúmal, na zákade čoho by si mi niečo dokázal z tvojho pohľadu, prečo by som ti mal veriť, a tak prísť k niečomu, že naozaj ja sa mýlim. 

Ty svojím empirickým poznatkom mi to nemôžeš čosi také dokázať (je to nemožné) V biblii napríklad máme niektoré( asi jedna) odchýlky, ktoré nie celkom korešpondujú s logickým uvažovaním. Napríklad Jozue keď putoval krajinami, stmievalo sa, a bol blízko cieľa. Aby nezablúdil (pochopiteľne nemal GPs navigáciu, ani mapu, ani kompas, buzolu, ani nijakú pomôcku, ktorú poznáme my, sčasti tieto pomôcky sme prevzali od arabov, alebo od číny, teda aby nezablúdil, povedal slovo... slnko zastav sa nad gabaonom, a mesiac nad údolím ajalon., Jozue 10,12. 

Áno tam omyl je. Pretože bol spôsobený tým, že človek mal pocit, že slnko rotuje okolo zemi. Dnes vieme, že je to naopak, zem rotuje okolo svojej osi, ale to vtedajší ľudia nemohli vedieť. to nemôžeš vyčítať, že teda práve tam v tom texte sa teda nachádza akási nezrovnalosť, ktorá ale nemá dočinenia so zameraním na spásu človeka, je to čisto geologický omyl.

Záverom ti napíšem asi toľkoto ešte. Pokiaľ máš a hneď ti napadla spojitosť s galilejom, alebo kopernikom, inkvizíciou a podobne, musíš mať na zreteli, že tí, čo tvrdili opak, to nevedeli dokázať, ale ani vyvrátiť, a odvolávali sa práve na túto stať z písma svätého, reálne starého asi 4000 rokov, neviem presne. 

Teda ako to mali vtedy tí, čo písali túto skutočnosť vedieť? Oni nemali astronomické poznatky v takej miere, ako je veda na dnešnej úrovni, hoci musíš pripustiť, že astronómia je mimoriadne náročná veda, ktorej sa venuje zlomok, aj to nepatrný, vedcov. 

Každopádne chcem vyjadriť toľko, že obsahom biblie je to, aby si bol správny človek, ktorý má nejaké zásady, ktorý si ctí blížneho ,v ničom ho nepotupuje, a váži si ho ako človeka, ktorý má neoceniteľnú hodnotu v božích očiach, a toto by si mal osvojiť človek. Rečnícka otázka to pléna, snažíme sa o to, napríklad aj tu? Asi sotva, ale snaha sa cení vždy. A keďže viaceré hnutia, ktoré podporujú nemravný a voľný spôsob života sú proti tomuto, veľmi radi a ľahko si narážajú do kresťanstva, do biblie, do spôsobu života v duchovnom zmysle, lebo nemajú o tom ani poňatia. Ale pozri. Dôjde raz na každého. Zamysli sa nad tým.

Zdieľaj článok na facebooku
63 odoberateľov

Komenty k článku