Potreba filozofovania VI

Nedá mi nereagovať na jeden článok, ktorý som si prečítal, a bolo tam napísaných plno nezmyslov. Nebudem o ňom akosi dlhšie hovoriť, ale mám dojem, že naozaj, ani v skúmaní viery, poznatkov z biblie, a iných vied, vedných disciplín, ktoré sa okolo vyvinuli, sa nedostaneme nikde, pokým sa nezačneme spoliehať jednak na náš prirodzený rozum, ale čo je dôležité ohľadom teológie, a náboženstva, pokiaľ sa nezačneme spoliehať aj na nadprirodzené svetlo slávy, o ktorom sa na svojich stránkach zmieňuje dogmatická teológia.

Áno, už mnohí sa zaoberajú písmom svätým, v skratke bibliou, ale nikoho nezaujímajú vzťahové väzby, ktoré vyplývajú z čítania písma svätého.

Je samozrejme celkom isté, že centrom záujmu je tajomstvo života človeka, kedy si človek začína v istom období, či už individuálne, alebo celospoločensky, začína klásť otázku ohľadom zmyslu života, ako vnímať duchovný život, ktorý vyplýva z nadprirodzenej milosti, ktorú kresťan dostal s milosťami pri krste.

Ako teda spomínam, mnohí ľudia,  a to som zdôraznil už v minulosti, nečítajú bibliu preto, aby prosili Boha o dary Ducha Svätého, ktorých je sedem, vôbec ich nezaujíma, že týmito posvätnými textami človek naozaj má žiť, ale miesto toho, človek len neustále vyhľadáva senzácie, miesto toho, aby si osvojoval základné pravdy ohľadom vykúpenia človeka Pánom Bohom a spasiteľnou záslužnou obetou Ježiša Krista na kríži, a jeho slávneho zmŕtvychvstania, v ktoré mnohí ľudia neveria, a niektorí ani netušia.

Ako teda spomenul som v tom predchádzajúcom článku, na ktorý som napísal v krátkosti môj komentár, tak jedno je isté, a síce, že žiadny koncept Boha ti aj tak nedáva zmysel z hľadiska ľudského vnímania, pretože Boha nemôžeš a nevieš vnímať zmyslami... zrak, sluch, čuch, chuť hmat, okrem príkladu z náboženských bohoslužobných obradov katolíckej cirkvi, kde kňaz platne premení hostiu a víno s vodou a ozajstné Telo a Krv nášho Pána. Navyše, ako teda ďalej neskôr budem spomínať v odstavci, to nemôžeme pochopiť vôbec.

Filozoficky by sme mohli uvažovať, že keď mi racionálny pohľad nedáva zmysel, načo sa teda máme ďalej týmto zaoberať. Jedno je isté. Isto je pravdivá koncepcia kresťanstva a plne platná v celom jeho rozsahu, inak by to nedávalo zmysel, aby niekto si dal záležať napísať bibliu v rozsahu asi vyše dvetisíc strán a pozostávalo zo 45 kníh starého zákona, a 27 kníh nového zákona.

Toto je tajomstvo, toto je ďalší koncept Boha, ktorý mne napríklad dáva zmysel do tohoto skazeného života. ešte keď ti chcem napísať trochu všeobecne. Jediný koncept Boha z vedeckého hľadiska... nenájdeš uspokojujúcu odpoveď aj tak nič, pretože ako hovorí žalm, " hlbočina je človek, a jeho srdce je priepasť. " koniec citátu.

Čo by som povedal ešte záverom tohoto článku. Objavte tajomstvo modlitby a sviatosti uprostred tohoto sveta, aby človek sa duchovne mohol plnšie primknúť k akýmsi duchovnými tajomstvami, ktoré prekračujú celú našu existenciu, a zmysel ktorej pochopíme naplno až vo večnosti, čo môže celkom isto znieť ako paradox kresťanstva, ale čuduj sa svete, ono to naozaj takto funguje. My nikdy nepochopíme naplno, o čom vlastne kresťanstvo je, ale jedno je isté. Keď si človek zachová zdravý rozum, pevné zásady, a budeš sa pridŕžať Boha, nikdy nepadneš.

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku