Význam nosenia predmetov

Azda každý z nás má prirodzene nejaký obľúbený predmet, ktorý buď so sebou nosí dennodenne, má ho možno vystavené v izbe, poprípade nosí čosi nejakú malú ozdobu v aute. Niekto nedá dopustiť, a neodíde z domu, kým si napríklad nedá na seba prsteň, ktorý má pre neho zvláštny význam. Niekto zas napríklad retiazku niekto obľubuje nejaké zvláštne značky hodiniek. Nemusia to nutne byť nejaké špeciálne drahé kúsky, možno sú to častokrát len imitácie, alebo teda ľudovo nazvané fejky, napodobneniny drahých značiek. Takto sa niekto teda celkom ľahko a najmä dostupným spôsobom priblíži k tomu cieľu, ktorý si predsavzal. A to síce, keď nemám na originál, ale viem neporovnateľne lacnejšie si zohnať kópiu, ktorá samozrejme sa bežne a voľne predáva napríklad často to vídíme na trhoch, alebo v čínskych obchodoch a podobne.

Podobne som sa začítal na jednom katolíckom fóre, či a aký má teda význam nosenie takzvanej červenej šnúrky. Možno mnohí ste o tom už počuli. Cez zápästie ma ktosi omotanú červenú šnúrku.

Zmysel toho osobne nevidím, hoci tu trochu vnímam niečo ako duchovné nebezpečenstvo, pretože neviem, aký zmysel by mala bezvýznamná červená šnúrka na ruke kohosi, kto ju nosí, pokiaľ naozaj nič nereprezentuje a nič nesymbolizuje.

Obyčajne ľudia nosíme čosi, čí má zmysel pre nás, a vieme si to vysvetliť. Možno častokrát po svojom, ale predsa. Aký má teda význam tej šnúrky.

Odpoviem teda tak, ako som to odpovedal na tej stránke, kde tam bola krátka diskusia na túto tematiku, Tá šnúrka nemá žiadnu hodnotu. Nie je to ani boži ani diabolský symbol. V Pisme Svätom nie je ani jedna nejaká bližšia známa zmienka o tom, žeby to bol naozaj nejaký diabolský predmet, alebo čosi, čo to znamená niečo proti nejakému duchovnému ponímaniu náboženstva, poprípade jeho dehonestácii, znesvätenia a podobne. 

Prečo vás trápi nejaká červená šnúrka? Ta istotne neznamená absolútne nič, teda určite absolútne. Keby sme si aj my kresťania nedomýšľali nezmysly lepšie by nám bolo. Áno, nosíme v tom lepšom prípade napríklad ružence, sme prví v kostole pred svätou omšou, spovedáme sa každý mesiac, niektorí možno aj častejšie, napríklad raz za dva týždne a podobne, a vidno to na našom živote? Pokiaľ sa čo i len zamýšľate nad takým naozaj alogizmom, alebo teda lepšie a zrozumiteľnejšie povedané, ako je nejaká červená šnúrka, potom máte veľmi slabú vieru! Ak niekomu uvidíte červenú šnúrku, darujte mu ruženec, a v mysli ho prežehnajte a prajte mu všetko dobré. Nič nevysvetľujte, to nechajte na pôsobenie Boha. Dotyčný sám celkom iste zistí, na čom vlastne je.

Týmto článkom som nechcel spochybniť význam nosenia náboženských predmetov, ale chcem v dobrom azda niektorých nevedomosť ospravedlniť, ktorí ako hovorí Písmo sväté v niektorých prípadoch naozaj nevedia čo činia. Na druhej strane by som ale chcel celkom pádne opomenúť fakt, že všetko toto reálne môže niesť črty akéhosi duchovného nebezpečenstva, ktoré napríklad na niečo sú ľudia citliví, a vedia, že teda v nejakom ćase, na nejakom mieste alebo v tom okamihu sa niečo možno deje, čo si nevie celkom dostatočne rozumovo vysvetliť, a začne mať z toho zlé pocity a strach. V takom čosi človek musí mať odvahu zreteľne pomenovať takéto neduhy a ak má silu proste to zanechať. Ak doplním ešte, je neuveriteľné, že mnohí popierajú silu modlitby svätého ruženca, ale takýmto nezmyslom, ktoré navyše predstavujú jasnú duchovnú a morálnu hrozbu, ktorej napríklad následky, a to je veľmi dôležité takto pripomenúť sa určite v nejakej neblahej forme dostavia, paradoxne, nevedia zaujať vlastné stanovisko.

Na záver ešte vyslovím niekoľko myšlienok. Je zaujímavé, že mnohí sa vysmievajú aspekte modlitby, vysmievajú sa z kresťanov, ktorí dennodenne praktizuju mnohorakým spôsobom svoju vieru, zúčastňujú sa na sv. omšiach, konajú si prvé piatky, adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, doma sa často modlia svätý ruženec a čítajú duchovnú literatútu, ale dostávame sa do problému, ktorý načrtnem.

Mnohí z nás sami dennodenne si prečítajú hneď ráno na internete napríklad horoskop podľa znamenia, veria kadejakým nezmyslom, telefonujú vešticiam, ktorých je plná obrazovka, veria v nejaké karty, ktoré neznamenajú naozaj nič, ale v náboženstve, ktorý ponúka reálnu útechu, na druhej strane oproti nemu s týmito vymenovanými nezdravými praktikami, používanie a užívanie ktorých znamená nedôveru v božiu prozreteľnosť, dokonca v nedôveru v našu osobnosť, a takto sa človek bezvýznamne znižuje k používaniu pohanských, satanistických praktikách, ktoré ho uvádzajú jednak do hriechu, a jednak do naozajstného neštastia......Zdieľaj článok na facebooku
63 odoberateľov

Komenty k článku