Zmeniť k lepšiemu

Azda niet užívateľa tu na birdzi, a aj v reálnom živote azda každého, ktorého by trápila nejaká nespravodlivosť, vykonaná na ňom, alebo keď pozoroval nejako dianie okolo seba, a videl, že niečo sa deje neprávom, niečo nie je v poriadku, a nevie celkom presne, ako by mohol pravda, voči tomu účinne a účinnejšie bojovať, a snažiť sa nejako zvrátiť ten nepriaznivy stav, v ktorom sa nachádza.

Mnoho z nás, sa určite zamyslelo, ako zmeniť svet k lepšiemu. Azda mnoho maturitných tém približne odznelo presne na túto, alebo podobnú tematiku, kde sa človek zamýšľa, ako čo najlepšie prežiť život tak, aby jeden druhému predovšetkým prestal robiť zle, a pokúsil sa o nejakú nápravu.

Je ťažké definovať, ako čosi zmeniť k lepšiemu, pretože na to vplývajú nie celkom jednoduché metódy. Dobre vieme, možno z vlastného pozorovania sme nie jeden krát zistili, napríklad aj v školskom alebo pracovnom prostredí, samozrejme, záleží na tom, kde sa aktuálne nachádzame, a teda čo je pre nás prirodzené prostredie, čo teda aj je momentálne prostredie pre nás, kde sme, kde sa pohybujeme a podobne. že teda keď chceme naozaj spraviť nejaký ten dobrý počin, obyčajne je kladených pre človeka mnoho prekážok, ktoré majú jeden jediný tendenčný cieľ.. človeku znemožniť cestu k lepšiemu a všetko, čo s tým súvisi a častokrát sme v banálnych záležitostiach zlyhali.

Väčšinou ak napríklad aj v škole, ťaháky sú preto zakázané, ale kto to samozrejme dodržuje, lebo naozaj ten učiteľ potrebuje vedieť, čo vieš ty a nie čo odpíšeš. Mnohokrát spoza lavíc sme počuli, že človek ak takto podvádza na hodine, v podstate klame samého seba, a jediného, koho oklamal, kde podvádzal, kde sa zachoval nečestne, bol len on sám a nik iný.

A naozaj má pravdu, pretože to človeka veľa krát dobehne, pokiaľ, ak menujem školské prostredie, nechce sa danú látku naučiť.

Tak je to aj v spoločnosť. Kto podvádza, tomu sa to raz vypomstí. Kto chce zle robiť druhému, aj to sa mu vypomstí. Kto niekoho neustále šikanuje, aj jemu sa to raz vráti. Kedysi bolo častým javom v minulosti, kedy učiteľ bez akéhokoľvek pádneho dôvodu šikanoval napríklad žiaka, ktorý sa naozaj nevedel brániť. Je to samozrejme výsledok hierarchického začlenenia, kedy jednoducho žiak, alebo študent a podobne, v záujme, aby dobre doštudoval nejakú školu, si radšej čosi vytrpí od nejakého paranoidného profesora, učiteľa, než aby mal v niečom problémy, keď chce prejsť, ukončiť riadnym spôsobom štúdium a podobne, a toto všetko to môže poriadne zdramatizovať.

Nehovorím to preto, aby som kohosi poučoval, je mi to jedno, či si to niekto prečíta alebo nie, ale uvedomme si, že veľa ľudí sužuje napríklad...

Napríklad závisť, ktorá mu nedá spávať, a robí všetko preto, aby druhému naozaj bezdôvodne poškodil, aby nejako zničil jeho dobrú povesť, aby klamlivo možno očiernil niekoho na základe nepravdivých faktov, vymyslených a často založených na čírych výmysloch, na podvodoch, a podobne.

Na záver ešte niekoľko myšlienok. Ako teda zmeniť svet k lepšiemu? Pamätám sa na vysokej, starší robili u nás prvákov prieskum. Spolužiak, dnes žiaľ je už vo večnosti, odpovedal veľmi trefne, často nad tým rozmýšľam. Otázka znela. Hovorí sa, že kto chce zmeniť svet k lepšiemu, musí predovšetkým začať od seba. Čím by si ho chcel zmeniť ty. odpovedal celkom jednoducho, ale veľmi múdro, čo som si zapamätal, a to je heslo tohoto blogu. Jedine pravdou.

Zdieľaj článok na facebooku
64 odoberateľov

Komenty k článku