Pridávam druhé zamyslenie, opätovné ako reakciu na jeden podnet do diskusie, kde rád publikujem, ale nebudem uvádzať plné mená, pretože ich osobne poznám, hoci z čias, kedy som chodil do školy si ma už celkom nepamätajú, nakoľko sa tam premlelo clekom slušný počet študentov.

Zámerne teda neuvediem jeho plné meno, ale zdôrazním toľko, že pán xy ako docent teológie je síce docent, ale do tejto problematiky sa nevyzná, ako kopa kňazov jemu podobných. 

Čiže teória je zas jedna vec, ale skutek utek. Lepšie by spravil, z ľudského a morálneho hľadiska, ak nie je nejako indisponovaný, keby šiel pomáhať ošetrovať do nemocníc. Ako kňaz predsa vyznáva teóriu, že budeme vzkriesení aj v tele, a teda máme s úctou ošetrovať ľudské telá. Prečo teda tak neučinil?

Môže ma kľudne konfrontovať. Doteraz som sa vždy kňazov zastával. Príkladom mi boli tí kňazi, asi 17 z nitrianskej diecezy, ak ma pamäť neklame, neviem presne, ktorí išli pomáhať na covidové pracoviska, ktoré som označil za príkladné svedectvo viery na mojom statuse. Prečo teda tak nespravil on. 

Má ísť príkladom. Viera bez skutkov je mŕtva. Titulov síce má celkom slušne, ale zas vieme aká je situácia s doktorátmi, licenciátmi, kde každý 30 ročný borec ich vlastní ale ich hodnota je v súčasnom svete nižšia ako výučný list z trojročnej učňovky. Načo sú kňazom postgraduálne štúdia. 

Jedine na to, aby počas rekolekcii a zeleného štvrtka boli viditeľní ako doktori, licenciáti a neviem čo. Nehovoriac o tom, aký prístup majú k ľudom. Aký prístup mali predstavení v seminári? Frajeri boli ked bolo 80 bohoslovcov teraz čo povedia, keď ich je v 6 ročníkoch dokopy 30. Asi nič. 

Lebo cirkev zažíva v súčasnosti nevídanú krízu aj vďaka tomu, že kňazi miesto adorácii, dlhšiemu času v spovednici a káznami na bibické témy a vyzývať ľud k vzdelávaní sa v písme svätom ešte v predpandemickom období ak to tak mám nazvať, volia tematické kázne, ktorým ani oni sami nerozumejú, preto nastáva odklon od cirkvi, ktorý má stúpajúcu tendenciu. 

A krivka pravdepodobne bude stúpať, pretože sa plnia slová Ježiša, že budú vás udávať, vláčiť po súdoch, vladároch, a všetko nepravdivé na vás hovoriť.... žiaľ táto doba už nastala. 

Ak mám povedať pravdu, túto dobu som očakával s asi 20 ročným oneskorením, ale prišla už v tomto čase. Neostáva nám teda pravdepodobne nič inšie, ako sa horlivo modliť, a trochu vyjsť z vlastného tieňa kde sa skrýva povrchnosť pýcha, irónia, ľudská ješitnosť skrytých a nevídaných rozmerov, a všetko to, čo zakrýva človeka predovšetkým pred realitou ktorá je okolo nás.

Kľudne mu to môžete aj tlmočiť a môže mi kľudne aj napísať, pokiaľ mi dokáže vyvrátiť a spochybniť moje slová, ktoré som podoprel autoritou písma svätého. A tiež v neposlednom rade spomeniem ešte aj to, že je podľa mňa vskutku nedôstojné rozmýšľať v takom uvažovaní jemu ako univerzitnému teológovi, ako to napísal. Za tým si stojím. O arogantnom jednaní kňazov s bežnými ľuďmi, ani nehovorím. 

Skúste sa zamyslieť, prečo Pán práve v tomto čase, čomu zaiste nikto nerozumie, prečo je tomu tak, zoslal túto pomyslenú egyptskú ranu, ktorá tak kruto zasiahla božiu vinicu a jej robotníkov, a samozrejme celý svet nevynímajúc so všetkými profesiami, ktorým v nevídanom rozmere a rozsahu je zakázané....čo je v podstate neslýchané, ale je to tak, sláviť verejné sv. omše a podobne. A to by som mohol menovať kňazov, ktorí sympatizovali s politickými stranami a prezentovali aj verejne.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár