Alegorickým nadpisom uvádzam komentár v diskusii, ktorá znela, že... "Strom je najzraniteľnejší v prvých fázach svojho rastu. Človek takisto. Rany v detstve môžu zdeformovať človeka na celý život..."

No. Práveže téza, ktorú ste položili, je relatívne jednoduchá. Odpoveď, ako som sa to učil ešte na hodinách Starého Zákona... Prečo, keď si vedel, že to takto skončí, prečo si ničomu nezabránil, ach, Bože, ako len môžeš tak nerozumne konať, ako môžeš byť tak slabý, že svojho syna nedokážeš ochrániť pred zlými kňazmi, ktorí ti mali slúžiť a oni proste zabili tvojho Syna - ty nedokážeš ani len svojimi kňazmi kývať ako ti treba - čo si to len za Boha!?". 

Teda som citoval úvodnú myšlienku, na báze ktorej som postavil dnešný článok. Ježiš neprišiel na zem, aby pokojne dožil život, ale práve preto, aby porazil diabla, ktorý zviedol Adama a Evu, vďaka ktorým zomierame a reálne sa oddiaľujeme od Božej náruče. 

Je trochu paradoxné, že napríklad tento čo i len súradnicový výňatok z Písma Svätého nikdy nezaznel napríklad ako geniálny prototyp kresťanského pohrebu, kedy celebrant na základe hriechu Adama a Evy v raji uvedeného v knihu Genezis, teda hneď na počiatku dejín spásy (alebo v okamihu spáchania prvého hriechu sa začali tzv. dejiny spásy ako vieme) by ukázal na ľudskú smrť prítomnú v každodennej realite. 

Nie nadarmo sa hovorí v historickom bádaní, že na to, aby sme pochopili súvislosti medzi textami, ak ich nerozumieme, je nunté vrátiť sa tematicky na začiatok. Pretože, tam, kde je počiatok, tam to ústi do nejakého konca, naprieč ktorého sa lemuje história daného kontextu, ktorý riešime. 

Azda takto znie filozofická otázka, a je to jednoduché. Niečo ako v matematike... keď chcete vyriešiť napríklad slovné úlohy( ktoré som neznášal, lebo som ich nechápal ako dieťa) častokrát nepotrebujete matematické vedomosti vôbec...

Pretože na základe tejto skúsenosti, negramotná žena sformulovala pytagorovu vetu.... teda slávna veta, bez ktorej murári sa nevedia pri stavbe zaobísť, povedala negramotná žena, ktorej v podstate nevieme ani meno.... Hlavná vec, že sa pripisuje Pytagorasovi.. už som to na blogu kedysi spomínal. 

Áno, účastný toho procesu bol slávny matematik Grécka, Pytagoras, ale vetu nesformuloval.

Tu vidíme, že spoločnosť od vekov je taká silná, aké silné sú jej najslabšie piliere, v tomto prípade negramotná žena verzus Pytagoras. 

Povedali Vám v škole, kto je pôvodcom pytagorovej vety? Celkom isto sa domnievam, že na 99 percent to nevie ani učiteľka matematiky. 

To dokazuje to, že nie je potrebné byť vzdelaným, ale múdrym. A múdrosť častokrát spočíva v niečom inom než bádaní exaktných, prírodných, humánnych a iných vedách... Zaiste potrebných... avšak bez akéhosi duchovného vnímania a sedliackeho rozumu sú pakticky úplne nepoužiteľné. 

Veď teológovia predsa nadhodili síce taktiež prekonanú odpoveď, že keby prví ľudia nezhrešili, či by Kristus prišiel na tento svet s vykupiteľskou funckiou...zaiste nie. Lebo by nebola potrebná. Adam ako prvý človek predsa žil neustále v Božej prítomnosti, ktorú si nevieme predstaviť. Ani ja. 

Záverom posledné myšlienky. Mal nesmrteľnosť predsa. Teda v istom zmysle participoval na božskom atribúte nesmrteľnosti, nakoľko Adam bol prvým chrámom Ducha Svätého. A to súvisí s kontextom čo ste naznačili, že strom je najzraniteľnejší v prvých fázach rastu,lebo ho môžu zdeformovať na celý život.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár