Tematika môjho dnešného článku bude o zrelosti osoby.

adresujem môj komentár jednej pisateľke. Pokiaľ ste na istej duchovnej výške a ste zrelá osoba, môžete byť od kostola vzdialená aj 100 000 km, budete k Bohu bližšie ako hociktorý iný, ktorý si ide nohy zodrať na omšu, a nemá z nej nijaký úžitok, lebo si potrebuje splniť nedeľnú povinnosť. 

Čiže na jednej strane ako píše jedna pani áno... Žalmista spomína, ...Po Bohu žízni moja duša po Bohu živom, ale pokiaľ my zato nemôžeme, nemôžeme teda sa hrať na malé deti. Treba priniesť v tomto čase inú obetu. 

Vidíme, že práve nastala iná realita. Realita slovenských dedín, kde nepoznajú bibliu, možno ju v živote nečítali, nerozumejú jej a teraz niektorí im podobní si naivne myslia, že majú prázdniny od omší. a veľa tak rozmýšľajú. Alebo majú tie populárne ilutrované biblie, ale nikdy ju nečítali.... apropo to sú biblické príheby, nie konkrétne biblické kapitoly a podobne. 

A práve teraz je doba, kedy by tí, čo nečítajú bibliu, ju zobrali do ruky, a niečo si z nej prečítali. A aby si niečo z tých textov aj zapamätali. Nič viac nič menej. 

Mne často prichádzajú na um niektoré biblické pasáže, ktoré priaznivo pôsobia na dušu človeka, bodaj by tak zaúčinkovali aj na ateistu. Takže poviem toľko, každy jeden kňaz koná sv. omše, áno. Sám koná. To je super. 

Minule som rozmýšľal práve o tom, prečo by do mestského rozhlasu nemohol vyhlásiť... idem slúžiť omšu o toľkej a toľkej... zjednoťme sa všetci teraz v túto chvíľu doma... zapáľte si sviečku, vystavte si sv. obrázok a sústredte sa tú hodinu v bedlivej modlitbe ako by ste boli reálne prítomní. 

Takže nie je pravda, že nič nenahradí omšu. nahradí, len všetko závisí od toho, ako ste duchovne zrelá. Berte to ako skúšku. Som presvedčený, že Boh nechce, aby kňazi neprinášali najsvätejšiu obetu. Isto to chce. Nehovorím priamo, že epidémia je výstraha od Boha. 

Ale už aj mnoho veriacich a istý počet duchovných možno už neboli až takí horliví. priamo do toho by som nechcel zasahovať. Ten príklad, čo ste povedali, že pustite hladnému v televízii prenos z nejakej hostiny. 

Ale veď práve to televízie robia... je plno takých reláci. Viete. Všetko je o tom, či vy ako osoba máte možnosť výberu. Niečo si proste zvolím, a niečo zamietnem, odmietnem. A rozdiel medzi ateistami a kresťanmi je v skutku ten, že ateista má neobmedzenú možnosť výberu, my kresťania obmedzenú možnosť výberu, čo nás niekedy môže stavať do pozície nevýhod, ale to nie je presne tak. 

A my kresťania máme často obmedzené možnosti... práve to je to tajomstvo kresťanstva, to je zmysel tej modlitby, ktorú v tichosti prednáša biskup novokňazovi...že naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. onič iné v kresťanskom rozmere života v podstate nejde.

Záverom poviem toľko, že príliš mnohokrát filozofujeme tam, kde človek musí ostať začas ticho a sústrediť sa na iné veci. Mnohokrát rebelujeme práve tam, kde to potrebné nie je, a neozývame sa tam, kedy to potrebné je.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár