Každý v tomto svete sa snaží o obranu v nejakej miere. Chránime svoje telo pred rôznou fyzickou či psychickou ujmou. Týmto spôsobom dokážeme dočasne zmierniť utrpenie ktoré na nás útočí zo všetkých strán. Tento svet je plný nebezpečia. Preto žijeme v domoch a máme zložitú infraštruktúru a plány, ako zabezpečiť svoje životy a zvýšiť ich celkový štandard. To je primárnym cieľom dnešnej civilizácie.

Najmä dnes, v dobe pandémie si ľudia túto obranu pred vonkajším svetom uvedomujú väčším spôsobom. Kvôli technologickému pokroku sa stal život ľahším a poskytuje všeobecne viac slobody a voľného času pre človeka. Výsledkom je ale paradoxne presný opak. Kým naša obrana voči hmotnému svetu narástla, naša obrana v psychickej oblasti zaostala.

Ako ľudia sme sa stali čoraz viac náchylní k depresii a pocitu úzkosti. Počet samovrážd a psychických vyhorení vzrastá napriek takzvanému "pokroku" civilizácie, môžeme teda hovoriť o skutočnom pokroku? Nie. Ide o určitý prelud a idealizáciu súčasnej spoločnosti.

Postmoderné hodnoty a materialistický spôsob života sú presným opakom toho, o čo by mala usilovať ľudská spoločnosť. Vytratila sa hlbšia perspektíva, alebo univerzálny naratív ktorý by spájal ľudí napriek rôznym odlišnostiam a kultúrnemu pozadiu.

Spoločnosť sa stále viac tribalizuje do rôznych skupín ktoré nie sú schopné spoločenského dialógu alebo rozumnej konverzácii o súčasných problémoch ktoré su tak rozmanité a rozsiahle, že ich nedokáže vstrebať a ich rozsah určit žiadna osoba. Stále viac sa stretávame s termínmi ako "Clown world, simulated reality" a podobne ktoré naznačujú, že v súčasnej dobe celý náš svet čelí nevedomiu a nevedomým faktorom o realite viac, ako desaťročia dozadu. Sila deteritorializácie a akcelerácie rôznych štruktúr spoločnosti je veľmi dynamická a nestála. Veci sa nemenia z mesiaca na mesiac. Ale zo dňa na deň. Z minúty na minútu. Ľudia si začínajú viac a viac uvedomovať, koľko vecí o svete vlastne ani nevedia a čo napriek tomu, že sme spoločnosť spojená internetom ako celok nevieme a čo kolektívne nedokážeme prijať či vstrebať.

Problém je najmä to, že ľudia stále ponúkajú len materiálne riešenia na túto celú krízu, neuvedomujú si fakt toho, že tento problém má hlbšie korene ako len to, čo vidíme našimi očami.

Všetko v tomto svete je odrazom duchovnej perspektívy ľudí. Stratili sme kontakt s Bohom, inak povedané, prestal nás zaujímať a Jeho hľadanie považujeme všeobecne za zbytočné alebo nereálne. To vedie stále k čoraz väčšiemu úpadku aj tradičných svetských hodnôt a morálky. Svet napriek svojmu hmotnému pokroku je dnes v duchovnej kríze ktorá na každého vplýva negatívnym spôsobom.

Ľudí všeobecne viac zaujíma čo si môžu kúpiť, alebo v akej oblasti života môžu zlepšiť svoju obranu a zmyslový pôžitok, no napriek tomu nedokážu nájsť uspokojenie a nasýtiť hlad svojej duše. Sme spoločnosť ktorá má na tanieri celu škálu hmotných "farieb", no napriek tomu má psychické problémy a pocit nedostatku. Niektorí to vidia už dnes a niektorí si to možno uvedomia za pár rokov. Smer ktorým celkovo ideme je ale neudržateľný.
Viac sa o tejto problematike dočítate tu:
» reinkarnacia.sk/socialna-dilema...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
dz  25. 3. 2021 06:21
pravda
Napíš svoj komentár