Nikdy som si nemyslel, ak mám pravdu povedať, že niekedy pridám akýsi článok s touto podivnou tematikou. Prvý krát som zapochyboval práve v tomto kontexte, ako píšem v nadpise dnešného článku počas pobytu v seminári pred pätnástimi rokmi. Teraz opätovne som si prečítal veľmi zvláštnu duchovnú reflexiu, na druhej strane som nadobudol pocit, že je to už akési duchovné a duševné vydieranie, ktoré hraničí so zavádzaním.

Som pevne presvedčený, že človek sa musí aj vo svetle viery orientovať svojím rozumom, aby vedel sa rozhodnúť predovšetkým správne, a takto nadobudol zmysel pre jeho život. O čo teda ide.

Píšem teda takto. Prosím vás pekne, už nerozprávajte nezmysly  (bludy). Nikdy ste nevyzývali na svojich stránkach veriaci kresťanský ľud, aby si prečítal napríklad Písmo Sväté. 

Moja viera nestojí na zjaveniach Panny Márie. Už majte rozum prosím vás. Keby naši biskupi v konferencii biskupov slovenska sa riadili bibliou a teológiou čo vyštudovali, za vaše slová by vás mali okamžite exkomunikovať. Takéto bludy čo šírite sa už hanbite naozaj a ešte tu na internet toto dávať? Vy ste kresťania? Zas sa robíte pápežskejší ako pápež. 

Už naozaj by vám mal prehovoriť nejaký biskup do duše, aby ste nežili v nejakej duchovnej ilúzii. Ako som to povedal nie jeden krát. 

Vy máte človeka duchovne dvíhať, a keď neviete ako nato, nerobte to. Totiž obávam sa, že týmto si narobíte duchovne viac škody ako osohu. 

Internet ani facebook nemôžu byť nástrojmi pre šírenie božích alebo mariánskych posolstiev. To seriózny kňaz vám musí asi prehovoriť do duše. Držte sa písma svätého, počúvajte sv. otca Františa, modlite sa za jeho predchodcu Benedikta, a modlite sa k Jánovi Pavlovi II aby orodoval za vás. Nič inšie ani vy ani ja nepotrebujem. 

Vy potrebujete ľudí spájať, a nie rozdeľovať, a práve ich týmito príspevkami len rozdeľujete. Vy neviete o tom úplne nič. Nepripadá vám absurdné, že niektoré posolstvá sa šíria facebookom? 

Prečo ich nezverejníte aspoň raz v katolíckych novinách? Lebo tu si môžete písať čokoľvek čo vás napadne, a v novinách katolíckej tlače je buď istá cenzúra alebo mierna korekcia textu? 

Skúste sa nad tým zamyslieť, krátko pred tým, ako pridáte nejaký text, niečo na publikovanie, či to má význam, či toto naozaj Pán Boh a Panna Mária naozaj očakáva a vyžaduje. 

Píšem to len preto, aby ste nekonali v rozpore s biblickým a katolíckym učením. O niektorých príspevkoch už vážne pochybujem, a domnievam sa že ide o čistú duchovnú manipuláciu v ktorom sú niektoré kresťanské spoločenstvá naozaj experti. Prosím vás, držte sa Pána Boha, zdravého rozumu. Keby dačo, vy máte ľudí dvíhať, povzbudzovať, utešovať. Áno, aj karhať, ale v tom vedomí, ako to odkázal sv. Pavol. Ste prehnane upätí na nejaké posolstvá. 

Ja tomu veriť môžem, ale vektor viery v kresťanskom rozmere bol, je, a vždy bude Kristus, a nikto to nezmení. Študujte Písmo sv a dogmatické pravdy, aby ste raz pri svojej horlivosti nezišli do bludu, kde spôsobíte viac škody ako osohu. 

Chápem celkom presne, že nie všetko sa dá vysvetliť svetlom prirodzeného rozumu, ako to chce by som povedal priam posadnuto filozofia so všetkými svojimi  vednými  disciplínami, ktoré sú potrebné, ktoré sú veľmi dobré, veľmi užitočné, pretože prispievajú k rozvoju myslenia, ale nezabudnite, že aj pri štúdiu je  veľmi tenká hranica a čiara medzi upevnením si viery a viery ktorá sa stratí.

Záverom môjho článku, ktorý som pridal nečakane, ale má to zmysel, by som teda odkázal jedno. 

Povzbudzujte, dávajte rady, ale buďte predsa len vo všetkom mierni. Prílišná nevyvážená duchovná, duševná, ľudská horlivosť môže narobiť viac škody ako osohu, nehovoriac o akomsi devastačnom pôsobení na duchovný život ako taký. Poraďte sa so svojim spovedníkom, pokiaľ vám niečo nie je jasné. Nie som si istý, či rozumiete tomu, čo konkrétne je božia vôľa. Možno to robíte s dobrým úmyslom ale pamätajte, že niekedy menej je viac.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár