Tri roky dozadu som rozoberal túto tematiku a dnes by som sa k tejto tematike chcel vrátiť.

O čo teda ide. Tieň je niečo, čo nás sprevádza, pokiaľ ideme kdesi za slnečného dňa. Nie raz sa mi napríklad stalo, že keď som bol na turistike, bolo napríklad tesne pred súmrakom, alebo proste svietilo normálne slnko, a odrážal som tieň, nebolo to celkom príjemné. Človek má na nejakej opustenej ceste nie celkom príjemné pocity, pokiaľ niečo absolvujeme sami, na vlastnú zodpovednosť, niečo, do čoho sme sa pustili sami. Predsa len zodpovednosť je jedna vec, ale kedy človek sa nemá na koho spoľahnúť presne v tom konkrétnom danom čase, nastane problém. A predsa svietilo slnko, bolo celkom pekné počasie, len niekedy celková atmosféra nie je dobrá. Ako to myslím.

Ako som sa dozvedel z  múdrej vikipédii, tak tieň je oblasť priestoru, kam priamo nedopadá svetlo zo zdroja svetla.

Vieme dobre, ako sa to približne myslí, a vyjadrím sa k tomu. Istá forma dokonalosti, ktorú chceme dosiahnuť prakticky za každú cenu nesie so sebou isté obete. Človek nie raz za každú cenu chce byť na výslní, ale ako sa hovorí, z výšky pád predsa len zabolí. To všetko ale môže znamenať, že ešte nie je koniec, a človek predsa len má príležitosť spraviť niečo ešte lepšie, než si myslel.

Človek nie raz v duchu obetovania sa za nejaké ideály, za nejaké vyššie ciele zvykne napríklad klamať. Zvykne klamať, aby vypadal teda v tom lepšom svetle, pričom dobre vieme, že klamstvo vždy koniec koncov vypláva na povrch a dobre vieme, že klamať sa neoplatí. To však nesúvisí s tým, že klamstvo je nejaký tieň pravdy.

Viem že táto tematika nie je jednoduchá. Je to preto, lebo človek aj v tom dobrom si musí uvedomiť, že toto všetko predsa len raz skončí. Práve preto aj v dobrých časoch treba myslieť niekedy aj na časy, kedy to dobré nebude.  

Niektorí heretici tvrdili, že čím človek viacej hreší, tým dosiahne bohatosť božieho odpustenia. Súvisí to aj s dnešnou tematikou, nepamätám si už celkom presne, kde som konkrétne počul alebo čítal tento citát, ale vyslovene by som povedal, že v tomto citáte sa skrýva akási duchovné šikanovanie, duchovný teror, ktorý stále nabáda človeka k tomu, aby konal dobro, možno aj v tom zmysle, že aj všetko zlo je na niečo dobré. Neviem prečo vznikol tento pojem, lebo ako môže byť zlé na niečo dobré? Zlé teda nikdy nebude dobré, pretože zlo je opak dobra.

na druhej strane je nie dobré, kedy človek stále musí riešiť nejaké nepríjemnosti. Človek prirodzene túži po harmónii, ktorá sa nedokáže vysporiadať s tým, že stále jestvujú niektoré elementy, ktoré zabraňujú akémusi priamemu dopadaniu svetla. Je to podobný efekt, ako keby sme sa mali za súmraku ísť opaľovať. keď nesvieti slnko, v tme sa opáliť nedá. Práve aj tie nedostatky môžu motivovať ľudí konať dobro, aby človek sa toho najefektívnejšie zbavil. Práve preto poznanie zla môže byť dobré v tom zmysle, že človek bude vedieť zavrhovať zlo, bude vedieť, čo mu je osožné, a čo nie. Lebo nie všetko čo je osožné, mi je aj dobré a na úžitok.

Vyváženosť ľudskej osoby spôsobuje v tom dobrom aj to, že ten tieň ako taký, a v neposlednom rade aj tá tma predsa len môže sčasti mať na nás výchovný účinok. Ak človek si predsa niečím prešiel, vie veľmi dobre, čo všetko ho to stálo, a v budúcnosti, na čo všetko si má dať pozor.

Pojem úspech je veľmi nebezpečný pojem, pretože vytvára to v človeku pocit akejsi moci, ktorá ale je imaginárna, neviditeľná, len myslená. Ak človek raz dosiahol všetko, a teda je v tom pomyslenom výslní, nemôže ho predsa prekvapiť nejaký tieň. Vieme dobre, že dvaja úspešní ľudia predstavujú veľký problém, pretože buď sa budú navzájom podporovať, alebo sa budú nenávidieť, a problém nastane práve vtedy, keď sa udeje tá druhá alternatíva. To všetko vytvára pocit toho, že niekto bude žiť v tieni toho druhého. niekoho, kto je napríklad úspešný, a úspešnejší ako my, a my to nedokážeme napríklad prežiť. Preto je dôležité od niektorých vecí sa napríklad aj odosobniť.

Záverom môjho článku poviem to, že človek dobro nie jeden krát spozná až vtedy, kedy odstráni spred seba všetko to zlé a toxické, ktoré negatívne vplýva na jeho osobu, aj keď možno to bude ťažké, je to niečo ako napríklad so zlozvykmi, alebo s niečím, čo si človek len tak ľahko nedokáže odoprieť, pretože už je na to jednak navyknutý, berie to ako súčasť svojho života.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár