Pripojil som sa do jednej diskusie, a som dosť zarmútený. Na druhej strane, nedalo mi nereagovať, a musel som to skomentovať. O čo teda ide sa zmienim v riadkoch nižšie. 

Nezosmilniš v desatore Mojžišovi. Potom povedal. Nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Toto  Herodesovi to povedal. To bol jasný príklad smilstva. Druhá vec neodbiehajme od tematiky. 

Na obrázku máme dve rehoľné sestry lesby. Oni zložili sľub čistoty, a nie to že sa budú oblizovať v kláštore. To kde sme??? Boh nestvoril duchovný život nato, aby sa v kláštore váľali duchovné osoby a robili nemravnosti! Keď to chce robiť, nech to robí mimo reholu predsa.... veď to je vrchol zvrátenosti. Kristus povedal opusti všetko čo máš, a nasleduj ma. 

Pokiaľ to nedokáže takýto človek, tak Ježiša nemusí nutne nasledovať do duchovného stavu. To mu nikto nekáže, neprikáže, je úplne slobodý. V každom okamihu človek sa musí predsa cítiť slobodný.

V krátkosti by som k tejto problematike povedal asi toľko, že mnohí ľudia aj kresťanské predpisy a život berú ako niečo, čo síce prekračuje ich myslenie, ich spôsob života, to je pravda, ale všetko plynie z akejsi prirodzenosti.

Človek sa musí naučiť aj povedať nie. Pokiaľ človek niečo len bohapusto prijíma, a nič neodmietne, taký človek je v podstate slaboch. Vidina nejakého úspechu a súhlasu so všetkým, čo sa mu ponúkne robí z človeka neslobodného otroka v hocijakom spektre života, duchovného tým nevynímajúc.

Ale Biblia v tomto je jasná a nekompromisná. Boh nám vložil do tela istý stud a akýsi prirodzený odpor, ktorý sa človeku hnusí, vyvoláva hnus a všetko to zlé, ale to je dobré preto, lebo človek jedine hriech musí nenávidieť. A toto je ťažký hriech. Sú mnohí ľudia, ktorí žijú sami. 

Zdieľajú svoje životy jedine v samote, lebo nemajú nikoho. Mnohí majú v sebe ešte prirodzené zábrany, ktoré im nedovolia robiť sprostosti. Aj keby to hriechom nebolo, čo samozrejme je hriechom a vždy bude, opakujem, Boh vložil do človeka istý odpor ku niektorým veciam. 

Preto Boh netoleruje incest v nijakej podobe, ani smilstvo, čo samozrejme jestvuje v podobne šiesteho božieho prikázania, ani podobné zvrátenosti. Čudujem sa napríklad im rehoľným predstaveným, že niečo také tolerujú a okamžite nezasiahnu. 

Keď niekto tak nedokáže žiť, nech sa neprezentuje ako rehoľná duchovná a Bohu zasvätená osoba, ktorá žije zjednotená s Bohom ako Kristova nevesta. Práve preto nosia ten závoj. V prvom rade chybu robia predstavení že tolerujú prijímanie takýchto kandidátov. To je podľa vás znak čistoty? 

Lebo ja tu čistotu nevidím nikde. Opakujem jednu vec. Mnoho kresťanov túži žiť čo najdokonalejšie podľa božích pravidiel obsiahnutých v Písme Svätom. Ale bádať v biblických textoch aby sme si ospravedlnili niečo takéto, nejaké gay pochody a iné zvrátenosti mi príde úplne cez čiaru. 

Ak Kristus odkázal Herodesovi, že..." A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6, 18) viete, poviem o inom. Aj protestanti vám povedia, že Kristus explicitne nepovedal, že v cirkvi musíte konať svätú omšu. To kde povedal... nikde. On povedal, že toto robte na moju pamiatku. To je ich blud, z ktorého sa budú raz zodpovedať. Avšak.... tá pamiatka je predsa sv. omša, pretože aj dejiny sv. omše sa predsa vyvíjali. My nevieme presne ako vyzerala liturgia predtridentská. ale vieme že tá podstata tam bola. Len som vám chcel odkázať, že viete... 

Pokiaľ človek nedokáže naozaj ovládať niektoré pudy, je slaboch. Nič viac. O to horšie, ak sa to koná v priestore a čase, ktorý tam nemá mať niečo takého miesto. Preto vedzme jedno jediné v tomto a síce, že Pána Boha neoklame nikto. Pravda Pánova trvá naveky. Sami uvidíte, keď príde Kristus ako večný Veľkňaz a Sudca kde je pravda. On to všetko vysvetlí.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár