Bratia a sestry, vy čo veríte v Boha si určite uvedomujete, že v týchto ťažkých časoch pre nás veriacich je najdôležitejšie nestratiť vieru. Vieru vo večný život i za cenu obrovských sebazaprení, zúfalstva a mnohokrát aj smrti...

Podávam tu výpoveď tohto kňaza, ktorý skutočne zasvätil svoj život Bohu a pevne verím, že jedného dňa ho Pán príjme do svojho kráľovstva...

Požehnaný deň vám prajem.

Screenshot


 Vyznanie
Komentuj
Napíš svoj komentár