Katolícka cirkev slávi prvého novembra sviatok všetkých svätých. Ďalší deň je pamiatka zosnulých. Tieto dva dni sú cintoríny najnavštevovanejšie počas celého roka. Bohužiaľ tento rok je tomu inač.

Ľudia sa zhromaždia okolo hrobov svojich blízkych, zapália sviečky a spomínajú na nich. Niektorí zdobia hroby vencami aj kvetmi, ktorými vyjadria úctu k životu tých, ktorí už medzi nami nie sú. Svieca, ktorú kladieme na hrob zahalený toľkou tmou, naznačuje svetlo žiariace z Krista, ktoré preniká temnoty smrti a nám dáva nádej, že život sa neskončil tu v smrti a v hrobe, ale že z tejto temnej brány smrti je východisko do nového svetla a života.

Kresťania označujú krížom hroby a vyjadrujú tým víťazstvo Kristovho zmŕtvyvstania a kvôli tomuto aj kresťania označujú hroby svojich blízkych krížom. Robili to už aj prví kresťania, ktorí mali cintoríny, ako azylové miesta, kde mohli nerušene vykonávať a rozvýjať svoje myšlienky a náboženstvo. Vyjadrili tým nádej a vieru, že člověk žije aj po svojej smrti.

 Je evidentné, že prví kresťania sa za svojich zosnulých modlili a priali im svojimi náhrobnými nápismi šťastný život v Kristovom spoločenstve. Pred kresťanstvom veľa hrobov označovali kotvou, na znak toho, že osoba už doplávala do svojho prístavu v záhrobnom živote.  V katakombách sv. Šebastiána je nápis - prosba o príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla za Viktora: „Sancte Petre et Paule petite pro Victore“, čo nasvedčuje, že veriaci nielen spomínali na svojich zosnulých, ale zároveň sa za nich modlili a prosili aj svätcov, aby sa za nich prihovárali u Boha.

Pán s Vami. †


 Blog
Komentuj
 fotka
tequila  4. 11. 2020 12:00


Napíš svoj komentár