tvári sa, že má 3 roky, „Smrťou končí každý problém. Žiadny človek, žiadny problém."