hrá sa, že má 1 rok, „Smrťou končí každý problém. Žiadny človek, žiadny problém."