tvári sa, že má 4 roky, „Smrťou končí každý problém. Žiadny človek, žiadny problém."