tvári sa, že má 4 roky, Oostende - Kappelmeister Birdzu