hrá sa, že má 1 rok, Oostende - Kappelmeister Birdzu