16
28
ročný muž
Narodky
11. 3.
16%
birdzovska karma
4
ľudí ho odoberá
0
tajných ctiteľov
Zajko1211
prihlásený dnes

1000 písmen sám o sebe

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5,3-12).