26
31
ročný muž
Narodky
7. 7.
katolík
gay
osamelý
26%
birdzovska karma
5
ľudí ho odoberá
0
tajných ctiteľov
Zajko1211
prihlásený 23. 12. 2020

1000 písmen sám o sebe

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5,3-12).